Elektroniske skattekort obligatoriske fra 2014

De fleste lønnssystemer er nå integrert opp mot ordningen med elektroniske skattekort. Hvis du bruker et slikt lønnssystem, får du informasjon fra leverandøren om hvordan skattekortene hentes. Løsningen virker slik at du mottar skattekortene neste virkedag. Har du ikke et lønnssystem, kan du bestille skattekort for dine ansatte via skatteetatens sider. I denne tjenesten får […]

De fleste lønnssystemer er nå integrert opp mot ordningen med elektroniske skattekort. Hvis du bruker et slikt lønnssystem, får du informasjon fra leverandøren om hvordan skattekortene hentes. Løsningen virker slik at du mottar skattekortene neste virkedag.

Har du ikke et lønnssystem, kan du bestille skattekort for dine ansatte via skatteetatens sider. I denne tjenesten får du skattekortene tilbake med en gang.

Selskaper og organisasjoner kan hente skatte kort for opptil ti ansatte av gangen. Personlige arbeidsgivere kan hente skattekort for opptil fire ansatte.

Enklere og bedre med elektronisk skattekort

2013 har vært et prøveår for ordningen med elektroniske skattekort, og ifølge prosjektleder Vibeke Fraenkl har regnskapsførere og revisorer som har tatt i bruk den nye ordningen gitt tilbakemeldinger om at den er enklere og bedre enn den gamle papirbaserte.

Fraenkl hevder at overgangen til elektronisk skattekort for de aller fleste har vært helt problemfri. Arbeidsgiver får blant annet varsel
 om en ansatt har endret skattekortet sitt, og bedriften må da bestille og hente oppdateringer før neste lønnskjøring.

Hektisk for skatteetaten rundt årsskiftet

Hvis du ikke allerede har sjekket hvordan det ligger til rette for din bedrift og dine ansattes skattekort, bør du ta en liten gjennomgang nå. Det er fort gjort, men tidligere erfaring med innføring av nye ordninger rundt årsskiftet viser at det blir hektisk for Skatteetaten de første ukene på nyåret.

– Det kan ta tid å gjøre seg kjent med nye løsninger, og nå har vi ressurser til å hjelpe de som har spørsmål, sier Fraenkl.

Hvis veldig mange har spørsmål samtidig, kan det ta tid å få hjelp. Det kan også være at man i seneste laget oppdager ting som burde vært på plass, som for eksempel tilganger i Altinn.

– Det er dette vi ønsker å unngå, sier hun.

Av Pål Stavrum – Miniforetak.no

Most popular