Gå til hovedsiden

Hjemmetjenesten tar i bruk flere tusen elektroniske låser

Elektroniske låser er et område hvor gevinstene er veldig tydelige. Les hvordan dette skyter fart innen helse og omsorg i kommune-Norge.

elektronisk lås i hjemmetjenesten
– Elektroniske låser er kommet for å bli.

I denne artikkelen kan du lese om Bergen kommune sine erfaringer med elektroniske låser i hjemmetjenesten. Til inspirasjon for andre kommuner som skal igang med elektroniske låser.

Alle prosjekter har gevinstplaner

Alle prosjekter i Smart Omsorg har en gevinstrealiseringsplan. I tillegg til kvalitetsøkning, kan Bergen kommune ta gevinstene ut som ressurser som de kan bruke på tjenestene på andre måter som kommer brukerne til gode.

– I 2017 gevinstrealiserte Smart Omsorg for 40 millioner kroner. Etterhvert som digitaliseringen breddes ut i Bergen forventes gevinstene å øke for hvert år framover, sier kommunaldirektør Nina Mevold.

Elektroniske låser er et område hvor gevinstene er veldig tydelige. Det er enkelt å forstå at administrasjon av tradisjonelle nøkler er tidkrevende å administrere. Nå er nøkler tilgjengelig på mobiltelefonen til hjemmesykepleiere, på en enkel og sikker måte.

– Det er alltid gevinster å hente på å øke kompetansen enda mer og forbedre innføringen av våre digitale verktøy. Dessuten skal vi fortsette å vurdere nye kandidater til gode prosjekter og beholde den gode kraften i utviklingen som vi har hatt til nå, opplyser Nina Mevold.

Flere tusen elektroniske låser

Resultatene, de handler ofte om mye forskjellig. På samme måte som at digitalisering innen helse og omsorg aldri handler kun om effektivisering. Økt kvalitet på tjenestene er alltid med i målbildet. Så også når det gjelder noe så konkret som håndtering av låser og nøkler til alle de som bruker de kommunale hjemmetjenestene i Bergen.

Det var bakgrunnen for en pilot og en storstilt implementering av flere tusen elektroniske låser, ledet av prosjektleder Sidsel Sunde-Tveit.

– En klar målsetting for eLås-prosjektet i Bergen er at vi skal bli mer effektive. Men vi skal også heve sikkerheten til de ansatte og brukerne betraktelig. Vi skal vite akkurat hvem som var hos akkurat den brukeren på et gitt tidspunkt. Løsningen gjør det mulig med personlig identifisering av hver person som åpner en dør hjemme hos en bruker av tjenestene våre, sier Sunde-Tveit.

Hun skisserer flere tidsbesparende forhold ved den nye løsningen:

– Tidligere var det sånn at vi hadde ett sett med nøkler til alle brukere hvor kommunen yter hjemmesykepleie. Når en ansatt skulle ut på et oppdrag, plukket de med seg de aktuelle nøklene de trengte på vakten. Noen ganger må man være to og da måtte de møtes, fordi det bare fantes én nøkkel til den døren. Da mistet de tid på å vente, fordi én for eksempel ikke var ferdig med forrige besøk. Med den nye løsningen kan den ene bare gå inn og starte å jobbe mens den andre kommer etter, forklarer Sunde-Tveit.

Sparer penger og øker kvaliteten samtidig

– En annen typisk situasjon var at våre medarbeidere tok med seg feil nøkler. Da måtte de tilbake igjen og finne nøkkelen og hvis den ikke var på plass i nøkkelskapet – finne ut hvem som hadde tatt denne. Deretter måtte de eventuelt møtes for å utveksle nøkler, sier Sunde-Tveit.

Det har gått med mye tid på å administrere nøkler. Nøklene skulle innhentes (ikke alle brukere hadde tilgjengelig ekstra nøkler) – disse måtte eventuelt lages, de skulle registreres i EPJ, merkes og henges i nøkkelskap, brukes på de ulike vaktene – hentes og returneres, når tjenesten opphørte – skulle de returneres.

Sunde-Tveit trekker også fram de brukerne som kun har trygghetsalarm, og ikke andre helsetjenester i hjemmet. Disse besøkes derfor ikke regelmessig. Nøklene til disse brukerne ble tidligere i noen soner samlet på et annet sted enn på gruppekontorene for at de skulle være lettere tilgjengelig i alarmsituasjoner. I disse tilfellene kjørte de ansatte et stykke for å hente nøkkelen, før de så kjørte dit hvor alarmen hadde gått.

– På dagtid har vi beregnet at en gjennomsnittlig «utrykning» har tatt omtrent en halv time på dag og kveld, mens på natt – når vakten går over flere soner – kunne dette ta i snitt 40 minutter – hver vei. Dette er typisk situasjoner hvor noen har ramlet på badet og ikke kommer seg opp, eller er blitt syk og trenger hjelp, forteller Sunde-Tveit.

– Nå tar det kanskje bare fem minutter for den ansatte som er nærmest å komme frem til bruker.

– Elektroniske låser er kommet for å bli

Med nøkkelen på en app på mobilen, har medarbeiderne tilgang til de dørene som er i den gruppen de er med i.

– Brukerne får dermed mye raskere hjelp enn tidligere. Med en integrasjon mot EPJ-systemet, Profil, og Mobil Omsorg, kan et sentralt responssenter se hvilke ansatte som er tilgjengelige i det aktuelle området hvor alarmen har gått. Da ringer de og spør om vedkommende kan ta seg av alarmen og tildeler en digital nøkkel til den aktuelle døren, sier Sunde-Tveit og legger til:

– Responssenteret slipper å ringe til flere personer som jobber i den aktuelle sonen, og pleierne slipper å kjøre og hente nøkkel, og så kjøre tilbake med nøkkelen igjen etterpå  når de har nødvendige nøkler tilgjengelig på appen på smarttelefonen, fastslår prosjektleder Sidsel Sunde-Tveit.

Avdelingsleder i hjemmesykepleien i Åsane øst, Hanne Fortun, kan også bekrefte at elektroniske låser er et stort fremskritt. For henne er elektroniske låser et sterkt bidrag både på kvalitet og effektivitet i hjemmetjenesten.

– Elektroniske låser er kommet for å bli, konkluderer hun.

Se video som viser Hannes erfaringer med eLås »

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.