Elektronisk skattekort

Har du husket å levere skattekort?  Har du hørt den før, og opplevd det som mas? .… Tenkt at det er et system som har hengt ved fra gamle dager, da alt skulle være på papir? Nå er elektronisk skattekort på vei – til oss alle!

Fra desember kan arbeidsgivere be om å få skattekortopplysninger elektronisk fra Skattedirektoratet, og ikke minst slippe det formelle kravet om at alle lønnsmottakere må levere inn det samme. Det skulle bare mangle egentlig. Og skulle ansatte få nye skattekort i løpet av året, går det også helt elektronisk. Lønnssystemet varsles, og oppdateres automatisk. Eliminer punching, og fjern papir!

Skattekort-prosjektet er en del av myndighetenes EDAG-prosjekt, som er planlagt innført fra januar 2015. EDAG skal samle all lønns- og personalrapportering til det offentlige, alt for å gjøre ting mer effektivt for oss alle.

Visma er tett involvert i EDAG-prosjektet, og har stor tro på at dette er veien å gå – det vil faktisk medføre at terminoppgaver og lønns- og trekkoppgaver forsvinner, i tillegg til rapportering til AA-registeret, SSBs lønnsstatistikk, fraværsskjema til NAV og så videre.

Elektronisk skattekort innføres som en frivillig prøveordning for arbeidsgivere i 2013, og for alle i 2014.

Har bedriften et godt lønnssystem idag? Sjekk ut Visma Lønn.