Elektronisk reiseregning: enklere hverdag

Elektronisk reiseregning = Enklere jobbhverdag

Norsk Regnskapsstiftelse har estimert at vi i Norge fører omtrent 16 millioner reiseregninger og utlegg hvert år. For hver av disse som behandles elektronisk – og ikke papirbasert – vinner vi ti minutter. I sum innebærer det at norsk næringsliv kan frigjøre mer enn 1 500 årsverk til andre og bedre formål.

Enklere hverdag for din bedrift

Originalitetskravet for reise- og utleggsregninger ble opphevet 1. juli fjor. Det betyr at du ikke lenger behøver å spare på krøllete restaurantkvitteringer og skrive ut billetter du kun har tilgjengelig elektronisk. Isteden kan du føre elektronisk reiseregning – og dermed si takk og farvel til papirmølla.

Regelendringen kom i kjølvannet av en utredning fra Norsk Regnskapsstiftelse om forenklinger i regelverket for bokføring. Der ble det anslått at gevinsten ved fulldigitalisering av reise- og utleggsregninger i norsk næringsliv lå på 1,2 milliarder kroner.

Mindre administrasjon, mer verdiskaping

Regnestykket kan settes opp i kroner og øre, men også i minutter, timer og årsverk. Det kan gi en like god illustrasjon på ressursene som frigis når stadig flere norske bedrifter innfører elektronisk dokumentflyt knyttet til reiseregning og utlegg:

  • Norsk Regnskapsstiftelse regner med en innsparing på ti minutter per reiseregning
  • Med 16 millioner reiseregninger årlig, kan norsk næringsliv dermed frigjøre 160 millioner minutter til andre og bedre formål
  • Det tilsvarer 2,6 millioner timer
  • Hvis vi så tar utgangspunkt i at et årsverk teller 1 750 timer (SSB), blir det totale innsparingspotensialet så mye som 1 524 årsverk

Da regelendringen trådte i kraft i fjor sommer, satt det med andre ord over halvannet tusen norske ansatte hver dag og syslet med unødvendige administrasjonsoppgaver. Med fulldigitalisert dokumentflyt av reiseregninger og utleggsregninger kan de isteden bruke sin tid og sine ressurser på verdiskaping.

Elektronisk reiseregning og utleggsrefusjon på nett

Visma.net Expense er en nettbasert løsning som gir deg muligheten til å ta hånd om dine reiseregninger og utlegg når som helst og hvor som helst.

Via vår app Visma Attach kan du blant annet ta bilde av bilaget så snart du får det i hånden. Bilaget legges da direkte inn i systemet, og noen tastetrykk senere er en elektronisk reiseregning registrert. Den fysiske kvitteringen behøver du ikke spare på. Programvaren er koblet til kredittkortet ditt, og kan også integreres med løsninger som sporer bilkjøringen din via GPS.

Test Visma.net Expense selv – helt gratis!

Se hvordan appen Visma Attach fungerer:

 

 

About

Hei, jeg jobber med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma. På bloggen skriver jeg om effektivisering og smarte løsninger for næringslivet i Norge.
Connect with Henrik: