Gå til hovedsiden

Ekstra ferieuke hvis jeg sparer 10 minutter om dagen?

Det skal ikke så mye til, og selvsagt handler det om effektivitet. Men effektivitet trenger ikke være kjedelig. Faktisk kan det være morsomt – både å gjøre livet mer effektivt for seg selv, men også for andre.

Det hender rett som det er at jeg sitter ved dataen og tenker «hvordan var det vi gjorde dette»? Hverdagen består av mange ulike systemer der jeg må huske å bytte fane, sette hake i en eller annen boks, velge noe i en nedtrekksmeny, osv osv osv. Kan jeg på noen måte gjøre det enklere å huske alt slik at jeg jobber riktig og effektivt?

I Visma Academy har vi lenge hatt vårt eget lille «våpen» for å forenkle og effektivisere – et verktøy der vi lager trinnvise guider for hvordan ting skal gjøres i ulike programmer. Da er det enkelt både å huske hva som skal gjøres, og hvordan det skal gjøres. I tillegg er opplæring av nyansatte veldig enkelt: Vi har guider for rutinene som kan følges. For eksempel fikk vi for en tid siden en ny kollega som skulle gjøre rutinearbeid med utsendelse av kursevalueringer, kvalitetssikring og evalueringsrapporter. Jeg laget guider som jeg sendte over sammen med noen skjermvideoer, og har knapt fått et spørsmål om rutinene siden. Guidene viser hvordan, og vises samtidig som oppgavene utføres.

Det aller enkleste ville selvsagt være hvis alle programmer var så enkle å bruke at opplæring var overflødig, men det er et stykke frem dit for de fleste systemer. Så fremdeles er det slik at dersom jeg har guider for ulike rutiner, kan jeg risikere å spare 10 minutter om dagen. 10 minutter om dagen i et helt arbeidsår blir faktisk til en hel arbeidsuke! Hva skal jeg bruke den til mon tro? Skulle selvsagt gjerne tatt meg en sydentur, men jeg er litt usikker på om mine kolleger er enige i det… Men hvis jeg bruker den uken til å lage enda flere guider for meg og mine kolleger tror jeg stemningen blir god.

PS: Vårt lille «våpen» Performit guider er i ferd med å bli integrert som en del av brukerhjelpen i flere av programvarene til Visma. Men du kan like gjerne benytte guidene i andre systemer.

Lær mer om vårt effektiviseringsverktøy

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.