Ekspertforedrag om Business Intelligence

Med enkel tilgang til relevante rapporter og analyser får du bedre grunnlag for å treffe riktige beslutninger, styre aktiviteter og legge gode strategier. Vår påstand er at Riktig beslutningsgrunnlag = Konkurransefortrinn

Vi har samlet noen fageksperter inne fagområdet Business Intellegence og ønsker gjennom disse å gi deg noen tips om hvordan du sørger for at informasjonen fra virksomhetssystemene dine er tilgjengelig for de medarbeiderne som trenger den.

I videosnuttene du ser nedenfor kan du få tips og råd om:
     • Hva Business Intelligence kan bety for deg og din virksomhet
     • Hva du kan oppnå med riktig beslutningsgrunnlag
     • Nytteverdien av god rapportering

Hva kan Business Intelligence bety for deg og din virksomhet

Ole Noer er produktsjef hos Visma Software, innen fagområdene business intelligence og netthandel. Han har jobbet med Vismas ERP- og CRM-systemer i 13 år, og har lang erfaring med implementering av Visma-løsninger hos kunder, samt at han har vært kvalitetsleder og prosjektleder i Visma utviklingsavdeling. Ole er utdannet siviløkonom.

Hva kan du oppnå med riktig beslutningsgrunnlag

Stefan Holm er Senior Manager i avdelingen for Financial Management i KPMG Advisory. Han er utdannet siviløkonom og har lang erfaring fra arbeid med budsjettering, rapportering og analyse.

Nytteverdien av gode rapporter

Lars Sund er Datamarshall i Visma Software, og har ansvar for virksomhetskritisk rapportering i Visma. Hans utdanning er en Bachelor i informatikk.

Kontakt Ellen: