Gå til hovedsiden

Ekspertforedrag om Business Intelligence

Med enkel tilgang til relevante rapporter og analyser får du bedre grunnlag for å treffe riktige beslutninger, styre aktiviteter og legge gode strategier. Vår påstand er at Riktig beslutningsgrunnlag = Konkurransefortrinn

Med enkel tilgang til relevante rapporter og analyser får du bedre grunnlag for å treffe riktige beslutninger, styre aktiviteter og legge gode strategier. Vår påstand er at Riktig beslutningsgrunnlag = Konkurransefortrinn

Vi har samlet noen fageksperter inne fagområdet Business Intellegence og ønsker gjennom disse å gi deg noen tips om hvordan du sørger for at informasjonen fra virksomhetssystemene dine er tilgjengelig for de medarbeiderne som trenger den.

I videosnuttene du ser nedenfor kan du få tips og råd om:
     • Hva Business Intelligence kan bety for deg og din virksomhet
     • Hva du kan oppnå med riktig beslutningsgrunnlag
     • Nytteverdien av god rapportering

Hva kan Business Intelligence bety for deg og din virksomhet

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=4KwXyvBR5m8]

Ole Noer er produktsjef hos Visma Software, innen fagområdene business intelligence og netthandel. Han har jobbet med Vismas ERP- og CRM-systemer i 13 år, og har lang erfaring med implementering av Visma-løsninger hos kunder, samt at han har vært kvalitetsleder og prosjektleder i Visma utviklingsavdeling. Ole er utdannet siviløkonom.

Hva kan du oppnå med riktig beslutningsgrunnlag

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=s0PR2qdkguU]

Stefan Holm er Senior Manager i avdelingen for Financial Management i KPMG Advisory. Han er utdannet siviløkonom og har lang erfaring fra arbeid med budsjettering, rapportering og analyse.

Nytteverdien av gode rapporter

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=8glhiOl7aw8]

Lars Sund er Datamarshall i Visma Software, og har ansvar for virksomhetskritisk rapportering i Visma. Hans utdanning er en Bachelor i informatikk.

Mest populære