EHF – Elektronisk handelsformat må støttes nå

EHF-formatet må støttes ved fakturering til alle offentlige virksomheter for fakturaer som opprettes etter 1. juli 2012. Her får du vite mer om elektronisk handelsformat (EHF) og hvordan du kommer i gang.


Hvem blir berørt?
Alle som leverer varer og tjenester til det offentlige.

Statlige virksomheter godtar ikke lenger at du sender en faktura med videre på papir per brev eller som en pdf-fil via e-post.
De krever i stedet at deres leverandører av varer og tjenester sender faktura eller kreditnota elektronisk i EHF-format – altså når fakturaen har sammenheng med avtaler som er inngått 1. juli 2012 eller senere.
Kravet gjelder anskaffelser av alle typer varer og tjenester.

Last ned vår guide til Elektronisk Handelsformat:

0