Effektivitetsbarometeret 2010: Små og mellomstore bedrifter tror på vekst, men skal ikke ansette

​Flertallet av norske små og mellomstore bedrifter forventer omsetningsvekst, men langt færre planlegger en økning i antall ansatte. 65 prosent av bedriftene vil løse dette paradokset ved å jobbe smartere. Dette kommer fram i undersøkelsen Effektivitetsbarometeret, som gjennomføres hvert år av Visma. Svar fra 865 bedrifter i viser at optimismen i norsk næringsliv er høyere enn i fjor, men fortsatt ikke helt tilbake på 2008-nivå.

Funn fra undersøkelsen

  • 58 % forventer høyere omsetning i 2010
  • Under 20 % skal øke antall ansatte i år
  • Under 30 % skal øke antall ansatte neste år
  • 58 % mener at ”i min bedrift må vi bli vesentlig effektive for å være konkurransedyktige”
  • 65 % vil effektivisere gjennom smartere arbeidsprosesser
  • 30 % vil effektivisere gjennom større satsning på opplæring og motivasjon
  • 26 % vil effektivisere med bedre administrative rutiner og bedre dokumentbehandling
  • 32 % er enige i at finanskrisen har gjort det lettere å få tak i kvalifisert arbeidskraft, en vesentlig lavere andel enn i 2009

 

0