Gå til hovedsiden

Effektiv kunnskapsledelse

Lars Kleppe i MarkUp Consulting har skrevet en god fagartikkel om effektiv kunnskapsledelse. I denne artikkelen diskuteres det hvordan ledere kan utvikle og dra nytte av markedskunnskap.

Lars Kleppe i MarkUp Consulting har skrevet en god fagartikkel om effektiv kunnskapsledelse. I denne artikkelen diskuteres det hvordan ledere kan utvikle og dra nytte av markedskunnskap.

Her kommer et utdrag:  

Effektiv kunnskapsledelse
Ledere har tilgang til kraftig økende mengder markeds- og kundeinformasjon. Flertallet oppgir likevel at for dårlig markedskunnskap er en av deres største utfordringer. Dermed finnes et stort potensial for mer effektiv utvikling og bruk av markedskunnskap.

Hvert år kjøpes det markedsundersøkelser for en milliard kroner i Norge. Summen øker årlig med 10 prosent, ifølge Norsk Markedsanalyseforenings beregninger1. Den største satsingen på markeds- og kundeinformasjon er nok kommet med den sterkt økende bruken av IT-løsninger for egenadministrerte kundeundersøkelser (som Questback etc.), bedre kundedatabaser og CRM-verktøy samt mer omfattende Business Intelligence-systemer.

En av de viktigste lederutfordringene
I lys av den voksende mengden av tilgjengelig markedsinformasjon, er det et paradoks at ledere i økende grad oppgir bedre forståelse av markeder og kunder som en av sine største utfordringer. 

Effektiv bruk av markedskunnskap gir resultater
De siste 10 til 20 år har forskningen på markedsorientering økt kraftig, særlig blant amerikanske forskere. Det grunnleggende i markedsorientering er, sammen med markedsorientert ledelse og kultur, definert som evnen til å generere, distribuere og respondere på markedsinformasjon. 

Lederes hovedgrep
Markedsorientert kunnskapsbygging er en uoversiktlig og langsiktig utfordring. MarkUp Consulting har gjennomgått mye av forskningen på området samt egen erfaring om hvordan ledere kan utvikle og dra nytte av markedskunnskap og summerer dette opp i fem suksessfaktorer:

 1. Definer og prioriter analysebehov
 2. Sikre tilgang til og kobling av informasjonskilder fra hele organisasjonen
 3. Definer retningslinjer for formidling av
 4. Definer tydelig analyseansvar og eierskap
 5. Følg opp faktafokus og organisatorisk læring

Begynn med en analyseplan
Evnen til å filtrere, koble og bruke markedsinformasjon stadig blir viktigere. Ledere kan mest effektivt håndtere denne utfordringen med årlig å få laget en analyseplan med prioritert analysebehov, kobling av organisasjonens informasjonskilder, tydelige krav til formidling og organisering av ansvar for analyser.

Deretter bør ledere følge opp med å etterspørre fakta og tilrettelegge for læring. Dette kan gjøres effektivt ved å fokusere læringen om de viktigste markedsdrivere og konkurransefordeler for selskapet. Over tid utvikles da markedskunnskap som i seg selv kan bli en verdifull og vanskelig kopierbar konkurransefordel.

Mest populære

 • Dette er Lean

  Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.

 • Lønn på 1. og 17. mai

  Lønn på 1. mai og 17. mai

  På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».