E-faktura på 1-2-3

Elektronisk faktura – Vi trenger en nasjonal dugnad

Elektronisk faktura er på full fart inn i bedriftenes hverdag. Likevel er det langt igjen før vi har utnyttet det enorme potensialet som ligger i elektronisk faktura.

Etter at det offentlige har begynt å kreve elektronisk faktura ved inngåelse av nye avtaler, har stadig flere bedrifter måtte prøve seg på å sende faktura elektronisk. Det finnes også mange som sløser med ressurser ved å sende fakturaer på papir.

Sparer 18 minutter per faktura
Tenk om alle fakturaer i Norge hadde blitt sendt elektronisk. Hvor mange lastebillass med papir kunne vi unngått? Det offentlige har i dag ca.11 millioner fakturaer pr. år som vil kunne bli sendt elektronisk (kilde: DIFI). Dette vil utgjøre ca 220 tonn med papir som skal fraktes rundt omkring i hele Norges land. Vi ser at miljøeffekten av å gå over til elektronisk faktura er stor. Men dette vil også være økonomisk lønnsomt, det er billigere å sende elektronisk. I tillegg er elektroniske fakturaer raskere og mer nøyaktige. Utsira kommune hevder de sparer 18 minutter per faktura! Hva er 18 minutter ganger 11 millioner? Teller vi med fakturaer til de private bedriftene og til privatpersoner vil tallene være mye større.

Slik kommer du igang
Hvordan kan vi så klare å nå potensialet og oppnå disse fantastiske fordelene? Jeg hører noen si at elektronisk faktura er ikke noe for dem enda, det er alt for få som kan ta imot elektroniske fakturaer i forhold til innsatsen som kreves for å komme i gang. Jeg svarer at det aldri har vært lettere å komme i gang med dette. Den Europeiske organisasjonen PEPPOL, ledet av DIFI i Norge, har gjort det mye lettere for oss å knytte oss til stadig nye bedrifter. Problemet med mange nettverk som ikke snakket sammen er løst med PEPPOL. Dermed vokser mulighetene raskt. Men ikke raskt nok. Derfor kommer min utfordring: se på de enorme fordelene og vær med i en nasjonal dugnadsinnsats til å få alle organisasjoner i Norge over på elektronisk fakturering.

Står vi sammen om dette kan vi oppnå gevinster raskere. Her er noen tips:
• Sjekk ut med din ERP-leverandør/regnskapsfører hvilken meldingsformidler du bør knytte deg til og kom i gang med sending av eFaktura
• Pass på at meldingsformidleren du velger er et offentlig godkjent Peppol-aksesspunkt, dette gir deg raskt tilgang på et raskt voksende nettverk av organisasjoner.
• Be din meldingsformidler om å registrere deg i ELMA. Dermed kan du motta fakturaer elektronisk fra hele PEPPOL-nettverket.
• Gi beskjed til dine leverandører at du nå kan motta elektroniske faktura. Sørg for å informere evt. kreve eFaktura fra alle nye leverandører du velger.
• Sjekk ut hvilke av dine kunder som kan motta elektronisk faktura. Spør alle nye kunder om du kan sende dem elektronisk faktura.
Sett i gang!

Kom i gang med e-faktura nå!

Vi har satt opp et 3 timers kurs hvor vi guider deg igjennom hvordan du kommer raskt og effektivt i gang med elektronisk faktura.

Trykk her for å lese mer om kurset

 

visma.no/fakturering

Product Manager
Connect with Svein: