Gå til hovedsiden

eFaktura suksess – «er det nå toget går eller har det allerede gått»?

Det har de 10 siste årene vært skrevet mye om status og utvikling for utveksling av efaktura i business to business markedet. Det har flere ganger vært skrevet i media at elektronisk samhandling mellom bedrifter så langt har vært en fiasko, samtidig har det flere ganger har vært hevdet at – «det er nå toget går».

Ny kompetanse på økonomisk rådgivning gjennom oppkjøp

Det offentliges krav om efaktura fra sine leverandører (fra 1. juli 2012) vil sannsynlig øke presset i markedet og vil samtidig gjøre det enklere for virksomheter å få en større andel av sine fakturaer elektronisk. Likevel vil ikke efakturaene renne inn av seg selv…., motivasjonen for å legge ned innsats på området bør være sterk (argumenter som går igjen er reduserte kostnader, bedre kvalitet og kontroll og ikke minst miljøhensyn). Men hva er suksesskriteriene for å lykkes med stor andel av elektroniske faktura inn til organisasjonen?

 

Visma Proceedo sine kunder mottar i gjennomsnitt over 50 % av sine fakturaer elektronisk og vi har kunder både innenfor offentlig og privat sektor som mottar over 70 % av sine fakturaer elektronisk. Så hva er det som skiller disse selskapene fra andre?

Mine erfaringer tilsier at de selskap som har fokus på en helhetlig prosess fra «behov til betaling», herunder inngår avtaler med «riktige leverandører», styrer innkjøpene mot riktige varer/tjenester har bedre forutsetning for å lykkes med mottak av efaktura. Det er vanskeligere og «kreve efaktura» når innkjøp gjøres uten kontrakt mot «one time vendors» og det internt ikke er fokus på automatisering (f.eks matching mot ordre/varemottak, abonnement eller konterings-/betalingsplaner).

Hva er deres virksomhet sine erfaringer – hva skal til for å lykkes med høy andel av elektronisk faktura?  Hvilke tidsperspektiver har dere, «er det nå toget går eller har det allerede gått»?

www.visma.no/proceedo

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.