– Efaktura blir pålagt fra 2018

Det blir efakturatvang i næringslivet fra 2018, skriver Finansavisen 9. september 2016. Det er meget godt nytt for alle som bryr seg om norsk produktivitet og konkurransekraft.

Full omlegging til efaktura vil gi milliarder av kroner i besparelser for næringslivet hvert år. Samtidig er dette bare første skritt i en stor og krevende digital omstillingsprosess vi nå er på full fart inn i.

Varsellampene blinker for norsk økonomi

For noen dager siden kom nyheten om at det norske statsregnskapet viser røde tall for første gang på over 20 år. I andre kvartal i 2016 hadde vi høyere utgifter enn inntekter. Det er bare enda en påminnelse på at varsellampene nå blinker for norsk økonomi. Omstillingen til en smartere og mer effektiv økonomi, drevet av teknologi og kompetanse, må starte nå.

Derfor er det gode nyheter at alt nå tyder på at regjeringen vil gjennomføre det viktigste enkelttiltaket vi har for å styrke konkurransekraften og produktiviteten i norsk næringsliv. Innføring av obligatorisk efaktura i næringslivet, med effekt fra 1. januar 2018, vil gi enorme gevinster.

Milliarder i besparelser

Estimater viser at besparelsene vil ligge på minst 17 milliarder i året. Tar vi med alle fakturaene som sendes til privatkunder, kan vi legge til 10 milliarder på toppen av det.

Fordelene er mange: Bruk av efaktura eliminerer administrative oppgaver. Det styrker likviditeten til bedriftene som tar det i bruk. Det bidrar til bedre betalingsstrømmer, og det forenkler og automatiserer innrapportering og kontroll på mva. Samtidig er det et meget effektivt virkemiddel i kampen mot svart økonomi, falske fakturaer og momssvindel.

Regjeringen har satt som mål at forenklinger for næringslivet skal gi årlige besparelser for norske bedrifter på 15 milliarder kroner i denne regjeringsperioden. Med tiltaket om obligatorisk efaktura vil regjeringen doble denne summen med et pennestrøk.

Et hestehode foran

I Norge har vi gjort mye riktig, og ligger noen tåspisser foran mange andre land, blant annet fordi bedrifter allerede er pålagt å sende efaktura ved fakturering av offentlige instanser. Det har vært et vellykket tiltak, som har sørget for at infrastrukturen for efaktura i dag er på plass.

Men: Vi har ikke tid og råd til å si oss fornøyd med det. Fremdeles er kun 10 prosent av norske virksomheter registrert for mottak av efaktura. Det er et skremmende lavt tall. Veksten i bruk av efaktura har de siste årene gått i sneglefart.

Derfor er det helt riktig av regjeringen å ty til sterkere lut. Ved pålegge bruk av efaktura sikrer vi oss et viktig konkurransefortrinn. Det vil sende alle norske bedrifter et hestehode foran sine utenlandske motstykker på dette området. Samtidig vil det frigjøre tid, penger og arbeidskraft som kan anvendes til verdiskaping og forretningsutvikling.

Toppen av isfjellet

Innføring av obligatorisk efaktura er et betydningsfullt skritt. Ikke bare fordi det vil øke produktiviteten vår og bidra til å bekjempe skyggeøkonomien. Det vil også bety at vi nå for alvor starter en mye større prosess, hvor vi blant annet digitaliserer alle ledd i verdikjeden knyttet til ordre og logistikk, fakturering og betaling.

Men selv det er bare toppen av isfjellet.

Vi står i dag på terskelen til en stor og krevende digital omstilling som skal sikre konkurransedyktigheten og velferden vår i årene og tiårene som kommer. Det vil kreve stor endringsvilje i bedrifts-Norge. Det vil kreve investeringsvilje. Og det vil kreve et tett og fruktbart samarbeid mellom myndigheter og næringsliv, for å sikre at rammevilkårene er på plass for et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv.

Handlekraft og muligheter

Utfordringene er mange. Men med innføring av obligatorisk efaktura har vi vist at vi har handlekraften til å gripe mulighetene som ny teknologi bringer med seg. Heldigvis er det enda flere muligheter der ute enn det er utfordringer. Nå handler det om å omfavne dem.

Hvor digitalisert er norske bedrifter?

Digital Index er Vismas undersøkelse om digital modenhet i norske bedrifter. Over 1500 daglige ledere og økonomiansvarlige har rangert i hvilken grad bedriften har digitalisert sentrale økonomiske og administrative prosesser. Resultatet i 2018 er en digitaliseringsgrad på 47 % i norske bedrifter.

Året før var tallet 46 %. Det betyr at over halvparten av norske bedrifter fremdeles gjør sine vanligste prosesser fullstendig papirbasert. Vil du vite mer?

Last ned rapporten, da vel

0