Gå til hovedsiden

E-handel, blogg, nettside i utlandet, programvare: Hva med norsk skatt?

Skattedirektoratets svar på spørsmål om dette er: Ja. Nedenfor finner du en bearbeidet utgave av noen av svarene fra skatteetaten. Nettside på utenlandsk server Driver du salg fra en nettside som ligger på en utenlandsk server, er du skatte- og avgiftspliktig for dette til Norge. Hvor serveren som nettsiden ligger på er fysisk plassert, har […]

Skattedirektoratets svar på spørsmål om dette er: Ja.

Nedenfor finner du en bearbeidet utgave av noen av svarene fra skatteetaten.


Nettside på utenlandsk server

Driver du salg fra en nettside som ligger på en utenlandsk server, er du skatte- og avgiftspliktig for dette til Norge.

Hvor serveren som nettsiden ligger på er fysisk plassert, har ingen betydning. Skatte- og avgiftsplikten avgjøres av hvilket land nettsiden drives fra. Er nettsiden lokalisert i utlandet, men drives fra Norge, skal altså norske skatte- og avgiftsregler følges.

Dette slår Skattedirektoratet fast i en gjennomgang i april 2011 av skattereglene for den som driver virksomhet på nettet.


Distribuerer programvare utenlands

Skatte- og avgiftsplikten til Norge faller ikke bort ved å distribuere programvaren via et utenlandsk nettsted.

Som norsk næringsdrivende er inntekter ved salg til utlandet skattepliktig på lik linje med innenlandsk salg.

Merverdiavgift må vurderes ut fra flere momenter, blant annet om det er innenlandsk omsetning og/eller omsetning til utlandet.


Selger produkter til utlandet

Salg på et nettsted av produkter til virksomheter i utlandet er skattepliktig, men eksportsalg er fritatt for merverdiavgift.

Regelverket skiller ikke mellom eksportsalg til virksomheter og til privatpersoner i utlandet.


Kunden laster selv ned

En person har et nettsted hvor han selger spill og ringetoner hvor kunden selv laster ned produktet. Dette er skattepliktig som ordinært salg. Er du næringsdrivende vil salget være avgiftspliktig om omsetningen faller innenfor merverdiavgiftsreglene.


Nettbutikk selger i Norge via utenlandsk grossist

En norsk nettbutikk får solgte varer sendt direkte fra grossist i utlandet til norske kunder, uten at varene er innom varelager i Norge. Dette har ingen betydning for skatte- og avgiftplikten til Norge.


Selger varer på Finn, eBay osv

En person selger varer på ulike markedsplasser på internett, for eksempel Finn, Qxl, eBay, med mer. Denne omsetningen er underlagt de ordinære norske skatte- og avgiftsreglene, uavhengig av markedsplass.

Unntak er enkeltstående tilfeller av salg av personlige eiendeler fra privatpersoner slik som brukt sykkel, barnevogn, ski og lignende. Dette er ikke skatte- eller avgiftspliktig.


Kjøper og selger domener

Kjøp og salg av domener er skatte- og avgiftspliktig på lik linje med salg av andre varer og tjenester. Eventuell gevinst er skattepliktig


Inntekter fra virtuelle verdener

I utgangspunktet regnes gevinster fra virtuelle verdener som tilfeldige inntekter fra spill og vil være skattepliktige når de er over 10 000 kroner.

Er inntektene inntjent som ledd i en næringsvirksomhet skal inntektene beskattes som virksomhetsinntekt.


Gevinster som blir i utlandet

Er bare gevinster som tas inn til norsk bankkonto skattepliktige? Svaret er nei.

Selv om gevinstene ikke tas inn til Norge, men overføres til utenlandsk konto og disponeres derfra, vil de være skattepliktige til Norge etter norske regler.

Skattedirektoratet minner også om at gevinsten er skattepliktig på det tidspunkt den er innvunnet/opptjent, og ikke først når den tas inn til Norge eller brukes i utlandet.

Kilde: Enkeltpersonforetak og skatt

Mest populære