Gå til hovedsiden

Din første ansatt

De viktigste punktene å huske på.

Din første ansatt
Din første ansatt

Ønsker du å ansette noen til å jobbe i bedriften din? Det bør være et valg som betyr at det går bra i foretaket og at du har god likviditet, så vi sier gratulerer!

Om du allerede har ansatte og lurer på hva du må huske på, får du også gode råd her.

Dine plikter

Å ha ansatte gjør at du som arbeidsgiver har noen plikter du må vite om. Det kan være straffbart å ikke vite om disse, på flere områder innen regnskapsloven og på vegne av den som ansettes . Derfor, les deg heller opp for mye  enn for lite! 

Du kan ansette både i ENK og AS, men unntaket i et ENK er at du ikke kan ansette deg selv. Dette er fordi du og firmaet juridisk sett er det samme. Dette gjelder også din ektefelle som ikke kan bli ansatt i et ENK, men du kan ansette andre.

Uttrykkene man gjerne bruker er at sjefen er arbeidsgiver, og den ansatte arbeidstaker.

Ansatt i ENK

Som innehaver av et enkeltpersonforetak er du ikke ansatt og mottar ikke lønn for jobben du gjør. Du disponerer overskuddet og kan i prinsippet ta ut hvor mye/lite du vil til privat forbruk (privatuttak, konto 2060), men må sette av penger til skatt og avgifter.

Ektefellen din kan arbeide i virksomheten og motta andel av overskuddet, men kan ikke ansettes. Ansetter du noen andre blir du arbeidsgiver, og må betale lønn og arbeidsgiveravgift.

Ansatt i AS

En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn.

Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. 

Arbeidskontrakt

Først og fremst, skal alle ansatte ha en arbeidskontrakt. Arbeidskontrakten skal blant annet inneholde navn på bedriften, navn og kontaktinformasjon til den ansatte, avtalt lønn, arbeidstid og stillingsprosent, oppsigelsestid og signatur fra arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Tips! Med Visma Sign kan man enkelt signere dokumenter med elektronisk signering. Ryddig og effektivt for begge parter!

Du kan lage din egen arbeidskontrakt, men det finnes også mange maler på nettet som inneholder det du trenger. Det kan derfor være lurt å velge en mal.

Arbeidstakere skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder uansett om det er en fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak fra denne regelen.

Det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide en skriftlig arbeidsavtale. Mange konflikter kan unngås med en tydelig arbeidsavtale som er inngått så tidlig som mulig. Arbeidstakere har rett til å få hjelp fra tillitsvalgt eller annen representant både ved utarbeidelse og endringer i arbeidsavtalen.

Mal for arbeidsavtalen (Arbeidstilsynet)

Kostnadene

Med en ansatt kommer utgifter for vedkommende, som for eksempel reise, mat, kontor, data eller mobil-utgifter i forbindelse med arbeidet som gjøres. I tillegg er du pliktig å betale feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. 

* Pensjon: Lov om obligatorisk tjenestepensjon fra OTP krever at årlig pensjonssparebeløp per ansatt må være minst 2 prosent av den ansattes lønn.

* Arbeidsgiveravgift: er mellom 0 og 14,1 prosent. Du finner de nøyaktige satsene hos Skatteetaten. 

* Feriepenger: Skal sikre at arbeidstakeren ikke får inntektstap når det er ferie, fordi arbeidstakeren da ikke har krav på lønn. Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget og arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent. Feriepengene beregnes ut fra opptjeningsåret.

Sikkerhet i bedriften

Arbeidstilsynet skriver at du som arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med arbeidsmiljøloven.

Arbeidsgiver skal:

  • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
  • sørge for at utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten
  • samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
  • gjennomgå lovpålagt opplæring i HMS-arbeid

Når man ansetter i Norge, er det faktisk noen grenser for hva du kan spørre om i intervjuet. Dette er regulert av arbeidsmiljø-, diskriminerings- og likestillingsloven.

Du kan spørre om personen er frisk dersom dette er relevant, men skal unngå spørsmål om politikk, graviditet og religion. Du kan søke deg opp på vedkommende i forkant, men skal heller ikke aktivt innhente opplysninger om seksuell legning, politisk overbevisning og fagforeningsmedlemskap.

Ellers står du fritt til å ansette hvem du ønsker! 

A-melding

Når du har ansatte i et enkeltpersonforetak må du levere a-melding til Skatteetaten hver måned. Her skal du ha med informasjon om arbeidsforholdet, lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og mer. Det gjelder også måneder hvor ansatte ikke har fått lønn. 

Lønnsprogrammet Visma eAccounting Payroll er integrert med Altinn, som betyr at innsending av A-meldinger med returdata og innhenting av skattekortopplysninger skjer automatisk.

Visma eAccounting Payroll = enkelt å bruke

Dette programmet kan spare deg for mye tid. Den som er lønnsansvarlig sitter i et system hvor de ansatte kan levere utlegg eller ferieønsker på farten. Det kan brukes hvor som helst, så lenge du har tilgang til nett, og hjelper deg med å :

  • Automatisere de manuelle oppgavene
  • Være oppdatert på gjeldende lover og regler
  • Spare lønnsansvarlig for tid og rettelser

Har du flere spørsmål, kan det være nyttig å snakke med andre som har ansatte i selskapet. Hør i gründergrupper eller send en melding til noen. (Kanskje det kan være starten på et møte med noen du vil samarbeide med i fremtiden?) 

Lykke til med din(e) ansatt(e)! 

Tips: Gründertips: – Sats så høyt som er realistisk

Mest populære