Digitalisering av norske kommuner skyter fart – Hva skjer?

Den store undersøkelsen om Norges Digitale tilstand – “IT i praksis”, konkluderer med at det går fremover med digitaliseringen i offentlig sektor, men at det går for sakte. Det sies også at kommunene henger litt etter.

Sammen med norske kommuner arbeides det med digitalisering hver eneste dag, året rundt. Vi opplever at det spirer og gror og at det skjer fantastisk mye spennende digitaliseringsarbeid. Der det finnes standarder og moderne løsninger skyter det fart!

Visma ønsker å sette lys på alle de fantastiske digitaliseringsprosjektene som skjer ute i vårt langstrakte land. Vi starter i Bergen, Kristiansand og Trysil.

bergenBergen kommune og Smart Omsorg

Bergen kommune satser nå på et eget program for Smart omsorg. Programmet skal gi innbyggere bedre tjenester og ansatte en effektiv arbeidshverdag gjennom modernisering og utvikling av helse- og omsorgstjenestene. Dette er banebrytende digitaliseringsarbeid, og Visma er stolt av å være en del av prosjektet.

Et av prosjektene i programmet er Mobil omsorg, som Bergen kommune har utviklet i samarbeid med Visma. Fra oktober 2014 til januar 2015 ble det kjørt en pilottest i Årstad bydel.

– Resultatene vi fikk ut av dette er at vi sparer tid på rapportering, arbeidslister, hjemmebesøk og dokumentasjon. Pilotering i en bydel medførte at vi helt konkret sparer 15 minutter per pleier per vakt på å innføre Mobil omsorg,sier programleder for Smart omsorg, Alette Hilton Knudsen.

– Når det gjelder tid og økonomi utgjør de 15 minuttene til sammen 22 millioner på årsbasis for Bergen kommune. Av dette har vi valgt å ta ut en gevinst på 13 millioner, sier hun.

Les mer om hva som skjer i Bergen kommune og Smart Omsorg programmet »

kristiansandKristiansand kommune – Et fyrtårn for Digital Post

Kristiansand kommune satser digitalt for å kunne tilby raske og miljøvennlige tjenester. Nå vil rådmannen også at innbyggerne skaffer seg digital postkasse.

– Vi skal være i forkant av den digitale utviklingen. Et stort antall digitale tjenester er og blir aktuelle for kommunen fremover. Derfor er det viktig at satsningen samordnes og følges opp av ledergruppa, sier rådmann Tor Sommerseth på til kommunens webside.

Ifølge sin egen rapport Gevinstanalyse av Helse og Sosialsektoren i Kristiansand kommune ifm. innføring av SvarUt, forteller kommunen at de ønsker å sentralisere og digitalisere tjenestene de tilbyr til brukerne. De er i dag digitale på mange områder, men kan bli bedre i måten de bruker systemene på.
Nettopp av den grunn har Kristiansand kommune satt fokus på gevinstrealisering.

– For at jeg skal kunne forsvare investeringen vi gjør må jeg kunne vise til gevinster, som for eksempel en bedre og mer effektiv tjeneste for innbyggerne våre, sier Venke Åmlid Nyhus, IKT-rådgiver i Kristiansand kommune.

 

sateSÅTE samarbeidet tok skolen til “Skyen” med store gevinster

Skolene i Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal (gjerne kalt SÅTE-kommunene) hadde den samme digitale utfordringen som mange andre skoler i norske kommuner, gammeldagse løsninger for skoleadministrasjon. SÅTE tok det store steget ut i “skyen” og har opplevd en helt ny hverdag.

Hvordan det er mulig å digitalisere norske skoler? »

 

 

Vi setter søkelys på de gode digitaliserings-historiene

Det skjer så mange gode digitaliseringsprosjekt i norske kommuner, og stadig flere settes igang. Det spirer og gror! Visma Unique er så heldig at vi får være med på mange av de store digitalisringsreisene.

Derfor vil vi fortsette med å dele de gode historiene som vi håper vi inspirere til stadig nye initiativ. Følg med på våre sider for kommunereform og digitalisering.

 

Last ned digitaliseringsguide for kommuner »