Gå til hovedsiden

Digitalisering av regnskapsbransjen: Hvorfor er vi så redde?

Det skrives og snakkes mye om digitalisering og automatisering av regnskapsbransjen, men har vi egentlig kommet så langt som det tidvis blir fremstilt?

En guide til effektiv applikasjonsforvaltning

 

Det skrives og snakkes mye om digitalisering og automatisering av regnskapsbransjen, men har vi egentlig kommet så langt som det tidvis blir fremstilt?

Regnskap Norge gjennomførte våren 2016 en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter om hvilke regnskapssystem de forskjellige medlemsbedriftene bruker.

Resultatet av denne undersøkelsen viste:

  • 81 % av regnskapsbedriftene benytter fortsatt systemer med lokal installasjon
  • Kun 19 % benytter en 100% skybasert løsning, det vil si et system som er tilgjengelig gjennom alle nettlesere og dermed på alle applikasjoner.

Skybaserte løsninger på markedet i 16 år

De første skybaserte løsningene kom på markedet allerede rundt år 2000, og i tiden etter har det vært mye snakk om automatisering og digitalisering av regnskapsbransjen. Det som er litt vanskelig å forstå, er at det fortsatt bare er 19% av medlemsbedriftene i Regnskap Norge som har tatt i bruk en skybasert løsning på sine leveranser. En må da spørre seg om det er regnskapsbransjen som leverandør av regnskapstjenester som holder tilbake, eller om det er kundene som ikke er klare for en automatisering og digitalisering.

I 2012 besluttet regjeringen at statlige virksomheter skulle gå over til elektronisk fakturering, og fra 1. juli 2012 skulle alle statlige virksomheter kreve elektronisk faktura og kreditnota på standardformatet EHF.

Fortsatt manuell behandling av fakturamottak i Norge

De siste undersøkelser som er foretatt, viser at 4 av 10 fakturaer sendes elektronisk, mens 6 av 10 fakturaer fremdeles sendes på annen måte. Dette viser at det fortsatt brukes mye tid og ressurser på manuell behandling av fakturamottak i bedriftene rundt omkring i Norge. Ressurser som helt sikkert kunne blitt brukt til noe mer verdiskapende i de fleste bedriftene.

Regnskapsbransjen som leverandør må sette seg i førersetet. De må ta oppgaven med å utfordre kundene sine til å bli mer digitale og automatiserte:

  • Gå over til 100 % utsendelse og mottak av faktura i EHF-format
  • Elektronisk løsning for godkjenning av fakturaer
  • Integrasjon av nettbank i regnskapssystemet
  • Elektronisk betalingsgodkjenning
  • Timeføring via mobil og nettbrett

Resultatet av dette vil være umiddelbart tilgjengelige data som bedriftene kan bruke i sin daglige virksomhetsstyring, og med regnskapsføreren som sin rådgiver.

BDO i førersetet med skybaserte systemer

BDOs tjenesteområde regnskap har de siste årene brukt mye ressurser på å bygge intern kompetanse, samt kompetanse hos kundene på det omfattende skybaserte systemet Xledger. Fra høsten 2016 har vi i tillegg valgt å ta i bruk Visma eAccounting, som også er skybasert. Dette tilbys våre minste kunder med 1-4 ansatte.

Mest populære