Gå til hovedsiden

Digital revolusjon – også for offentlige tjenester?

Jeg gjorde en rask sjekk på telefonen min og resultatet var nedslående – antall apper fra det offentlige er to av 60. Min telefon er definitivt ikke eneste referanse til hva som finnes av digitale tjenester fra det offentlige, men bildet gir grunn til bekymring.

Nå er det ikke unaturlig at vektskålen med private aktører veier tyngst. Et scenario der det motsatte er tilfellet vil vi aldri oppleve. Markedskreftene opererer slik at det hele tiden oppstår nye tjenester vi ikke engang vet vi har behov for. Dermed øker floraen av aktører i privatmarkedet raskt.

Offentlig sektor er ikke utsatt for samme markedsmekanismer. Norske kommuner blir ikke utkonkurrert av nabokommunen på bakgrunn av tilbudet av digitale tjenester. Innbyggerne er dermed avhengig av statens, kommunenes og fylkeskommunenes egenmotivasjon for digitalisering.

De siste månedene har jeg snakket med en del kommuner om digitalisering, og heldigvis har mange kommuner dette høyt på dagsorden. For utover det tiltagende trykket fra sentrale myndigheter aner jeg utålmodighet fra norske innbyggere. Man forventer for eksempel å ha digital dialog med hjemmetjenesten som ivaretar en pleietrengende mor. Har de vært hos henne i dag? Hvordan sto det til?

Søker man svar på dette kan det være vanskelig å nå fram. Og ikke minst fremstår det som ressurskrevende for de ansatte å følge opp disse henvendelsene, da man stort sett må ty til telefonen. Det er derfor gledelig at Direktoratet for e-helse tar del i stadig flere prosjekter med med norske kommuner, der ambisjonen er digitale innbyggertjenester i helsesektoren. Et godt eksempel er samarbeidsprosjektet Direktoratet for eHelse har med Bergen kommune og Visma for å kunne tilby digitale innbyggertjenester i Pleie- og omsorgssektoren gjennom Helsenorge.no.

Til tross for at norske kommuner er på rett vei vil jeg, og mange med meg, hevde at det fortsatt er et stykke igjen. Ca 10% av norske skoleelever har behov for spesialundervisning, og adskillig flere blir årlig utredet av PP-tjenesten for ulike typer lærevansker. Utredningen og ikke minst kommunikasjonen og informasjonsdelingen mellom foresatt og PP-tjeneste gjøres fortsatt på papir. Videre finner vi tilsvarende situasjon for brukere og ansatte i barneverntjenesten og kommunal voksenopplæring, for å nevne noen.

Det økende fokuset fra sentrale myndigheter virker positivt på farten for digitalisering av offentlige tjenester. I tillegg bidrar også utviklingen av nasjonale felleskomponenter, noe som blant annet har gitt digital post bedre forutsetninger gjennom KS Svar Ut. De digitale postkassene har fått en treg start, men er tilsynelatende i ferd med å ta fart. Her må innbyggerne og det offentlige ta et felles ansvar for aktiv bruk av disse.

Som konsumenter av private tjenester har vi gjennomgått en digital revolusjon. Vi er klare for å akselerere digitaliseringen av offentlige tjenester tilsvarende. På mange områder er vi på god vei, men enn så lenge går det for sakte. Sentrale myndigheter, norske kommuner og it-leverandører sitter med foten på gasspedalen. Det er viktig at vi sammen fortsetter å trykke denne godt ned mot gulvet.

Last ned digitaliseringsguide

Mest populære