En (digital) reise – til Finland

Skoleteknologi

Da jeg gikk på skolen – tilbake på 80-tallet – var hverdagen gjennomsyret av manuelle prosesser. Apple, IBM og Microsoft var fortsatt i startgropen. Å se for seg Face, Snap og Insta var like fjernt som å tenke at biler kunne fly.

En del lærere som har hatt sitt yrkesaktive liv på tvers av den og nåverende epoke vil kanskje tenke at tiden der man slapp å konkurrere med sosiale medier om elevenes oppmerksomhet var fortreffelig. På flere måter er det vanskelig å være uenig. Dersom læreren skal gjennomføre en tradisjonell forelesning er det urimelig å tenke at læreren ikke skal ha elevenes fulle oppmerksomhet.

Edtech Finland

Kongeparet på statsbesøk i Finland.

Det er imidlertid veldig mye som taler for at jeg skulle ønske jeg var elev i dagens skole – med dagens teknologiske muligheter.

Jeg deltok nylig på Kongeparets statsbesøk til Finland. En rekke norske og finske teknologiselskaper med fokus på blant annet helse og utdanning fikk presentere seg for hverandre, samt utveksle erfaringer. Før avreise hadde jeg rimelig god oversikt norsk Ed- og MedTech, mens mine assosiasjoner til Finland først og fremst var sauna til folket, et Nokia som ble offer for en teknologisk tsunami OG ikke minst en nasjon som alltid ligger i toppen av internasjonale ratinger over elevers ferdigheter.

Har man over de siste årene besøkt NKUL og BETT, henholdsvis Norges og Europas største messer for IKT i utdanning, vil man ha observert at floraen av EdTech-selskaper har økt enormt i omfang. Spesielt på BETT vil du få inntrykk av at det nærmest ikke er noen aspekter av elevens læring som ikke kan understøttes av teknologi.

Det var derfor med spenning jeg tok turen til Finland for å kjenne verdens ledende skolenasjons teknologiske tilstand på pulsen.

Først – finnene er stolte av sin posisjon som verdensledende innen utdanning – forståelig nok. Det er også tydelig at finske myndigheter ikke ønsker at skole-Finland skal erfare tilsvarende nedtur som Nokia. Derav tydelig å se deres klare planer for hvordan de skal opprettholde sin posisjon, og ikke minst – i et teknologiperspektiv – gledelig at disse planene er gjennomsyret av at EdTech spiller en vesentlig rolle. Dette stimulerer naturlig nok en voksende finsk EdTech-næring, som på samme måte som i Norge slår ut i full blomst.

Jeg lot meg imponere over rekken av innovative finske EdTech-selskaper og jeg tror de aller fleste har livets rett. Men ikke minst lot jeg meg imponere over tydeligheten finske myndigheter viste i sin presentasjon – tydelighet i forhold til hvordan teknologien skulle understøtte opprettholdelsen av det finske skolesystemet som verdensledende.

Her hjemme vil norske kommuner kjenne at trykket på digitalisering øker fra flere hold – sentrale myndigheter vil stille store krav, i tillegg til at innbyggerne vil kreve at kommunale tjenester digitaliseres. Raskt. Innenfor de to store områdene i kommunal forvaltning – Helse og Oppvekst – vil borgerne forvente at digitaliseringen i form av innbyggertjenester, effektivisering for ansatte og gjenbruk av data virkelig gjør sitt inntog.

På bakgrunn av havet av spenstige teknologiselskaper som ivrer etter å bidra til Digitalt Førstevalg er jeg overbevist om at det på mange måter vil bli enklere å være innbygger og ansatt i norske kommuner de nærmeste årene. Det forutsetter imidlertig at norske myndigheter, som finske, har klare planer for hvordan digitaliseringen skal gjennomføres, samt at kommunene må vise at de har gjennomføringskraft til å implementere løsninger som understøtter digitaliseringen. I den forbindelse vil jeg sitere den finske presidenten – “Let’s not only talk the talk, but walk the walk”.

Visma Enterprise har lang erfaring med løsninger til offentlig sektor og større virksomheter. Vår løsning for skolen (Visma Flyt Skole) er skybasert og dekker alle behov for moderne skoleadministrasjon. Løsningen bidrar til forenkling og effektivisering av skolehverdagen for administrasjon og skoleledelse samt lærere, elever og foresatte.

Les om grunnskole-løsningen og se demovideo»