Gå til hovedsiden

Derfor styrker Visma satsingen på lønn og HR

Norges ledende kompetansemiljø innenfor lønn og HR styrkes ytterligere.

Visma styrker satsingen på lønn og HR.
Satser på lønn og HR

Rådgivere med tydelige mål

Alt arbeid knyttet til lønn og HR påvirker alle ansatte i organisasjonen direkte. Moderne løsninger og SaaS (skybaserte løsninger) tar over mer og mer av lønns- og regnskapsproduksjonen. For oss er det derfor viktig å trekke frem det menneskelige aspektet. Alt kan ikke standardiseres gjennom gode systemer. En faktura kan for eksempel ha et standard oppsett – men det har ikke menneskene som mottar våre produkter og tjenester.

Dette er våre rådgivere bevisste på. De har som mål å bli kundens naturlige kontaktpunkt ved spørsmål om lønn. Det samme gjelder spørsmål om korrekt håndtering av personalet. HR har utviklet seg enormt de siste årene. Særlig de yngre medarbeiderne, også kalt generasjon Y, har høye forventinger til arbeidsgivers personalpolitikk. Vi kan gi råd til virksomheter om aktuelle lover, regler og vanlig praksis. På den måten kan virksomhetene føle seg tryggere i dialogen med sine ansatte.

Løsninger som effektiviserer

Gjennom moderne og effektive løsninger – kyndig styrt av de klokeste lønns- og HR-hodene i Norge – ønsker vi å hjelpe deg med å effektivisere dine lønns- og HR-prosesser. Gode prossesser vil kunne spare deg for unødvendige kostnader. Systemene skal gjøre mest mulig for deg og gi deg gode varsler i en hektisk hverdag. Du vil aldri gå glipp av kritiske frister. Rådgiverne våre sitter alltid klare til å å sørge for at du kan følge opp dine ansatte best mulig.

På lag med de beste

HR-faget seiler i medvind. Det er et fagområde i sterk vekst, også blant mindre virksomheter. Det er et stort og komplekst område som gjør det vanskelig å finne én person som kan dekke hele spekteret. Derfor kan det lønne seg å spille på lag med en stor fagavdeling med ansatte som har spisskompetanse på lønn og HR. Vi kan være personalsjefen du skulle ønske du hadde, men kanskje ikke har råd til å ansette!

Outsourcing av lønn og HR en trend

Flere og flere velger å sette bort lønnsprosesser til en fagekspert. For internasjonale virksomheter er det utfordrende å navigere i det norske farvannet i form av gjeldende lover og regler. Virksomhetene har heller ikke systemer for å håndtere dette. Verden har dessuten blitt mindre. Stadig flere jobber på tvers av landegrenser. Med til dels komplekse lovverk blir særlig mindre bedrifter sårbare, som ofte har én person som skal kjenne til alle lønnsprosessene.

Lønn er et fagområde i kontinuerlig utvikling og endring. Det betyr at man til enhver tid må holde seg oppdatert. Flere og flere ser også nytten av å utvikle og gjennomføre en solid personalpolitikk. Mer fokus på lønn og HR gir fornøyde medarbeidere, noe som utvilsomt gjør det enklere å lykkes. Gjennom å sette bort lønns- og HR-prosessene til en ekspert, får du en trygghet på at alle disse viktige prosessene ivaretas på beste mulige vis.

Samler lønnskompetansen i nytt selskap

Som et ledd i Vismas økte satsning på lønns- og HR-tjenester, har Visma skilt ut lønn og HR i et eget selskap. Visma Employee Management skal levere lønns- og HR-tjenester til nye og eksisterende kunder. Ledelsen og de ansatte i selskapet vil alle ha fullt fokus på lønn og HR.

Se vårt tilbud innenfor lønn og HR

Mest populære