Derfor bør du ha et nettbasert ERP-system

Derfor bør du velge et nettbasert ERP-system

30 000 bedrifter har planer om å flytte til skyen i 2019. Årsaken? Mangelfull oversikt over IT-kostnadene. Så mange som 55 prosent av ledere har ikke oversikt over hvor mye som brukes på IT.

Det viser en undersøkelse som nylig ble gjennomført av Infact analyse, der de intervjuet 200 ledere i små og mellomstore bedrifter om planer rundt drift i nettskyen. 4 av 10 tror de sparer penger på drift i skyen, like mange sier de ikke vet. Daglig leder og IT-ansvarlig er mest trygg på at det er penger å spare. 

Les også: Fem ting norske ledere bør vite om skytjenester

De fleste ser fordelen med skyen

Mange vil altså flytte til skyen for å få bedre oversikt og kontroll over it-kostnadene. Men det finnes flere fordeler med skyen, skal vi tro bedriftsledere: 9 av 10 sier de ikke opplever at IT-tjenester fra nettskyen er kostbart. De fleste har enten satt ut, skal sette ut tjenester, eller vurderer nettskyen.

Hvor mange har planer om å bygge opp IT-funksjonen i eget hus? Kun 8,5 prosent. Flertallet har med andre ord en nåtids- eller fremtidsplan om skyen. 

Må ERP-systemet være i skyen også?

ERP-systemet er kjernesystemet i din virksomhet. Gjennom årenes løp er systemet sannsynligvis blitt tilpasset, utviklet og databasene har vokst seg store. Nye behov har gitt rom for nye spesialtilpasninger. Og tenk på dette: Et gjennomsnittlig ERP-system varer gjerne sju til ti år.

Fordi den teknologiske utviklingen går så fort, og nye funksjoner og tjenester stadig dukker opp, vil derfor svært mange veldig fort jobbe i systemer som er unødvendig utdaterte og tungvinte. På et tidspunkt vil dagen komme da systemet ikke kan tilpasses ytterligere.

Så for å svare på spørsmålet: Et ERP-system trenger ikke være skybasert. Men det er flere grunner til at det kan være lurt å investere i en mer fremtidsrettet løsning, som gjør at du slipper lokalinstallert programvare og høye kostnader knyttet til drift og vedlikehold.

Les også: Hva er et ERP-system?

Hva vil det si å ha et nettbasert ERP-system?

Ja, hva er egentlig forskjellen på et lokalinnstalert og et nettbasert ERP-system? Et nettbasert ERP-system har de samme funksjonene og fordelene som en hvilken som helst annen skytjeneste. Nettbaserte tjenester driftes i eksterne driftsmiljøer og serverparker i skyen.

Det innebærer for eksempel at oppdateringer skjer automatisk og har ingen kostnad, så bedriften slipper å tenke på servere og vedlikehold. Du betaler kun en månedlig sum for å benytte deg av tjenesten eller programvaren. 

De fleste leverandører av ERP-systemer satser nå på skyløsninger. Den økte etterspørselen i markedet, har bidratt til at skyløsninger i dag både gir økt fleksibilitet til lavere pris enn de tradisjonelle ERP-systemene.

Les også: Et epokeskifte for ERP-systemene

Tegn på at din bedrift bør ha et nettbasert ERP

Men når er det riktig tidspunkt for meg å flytte til skyen, tenker du kanskje. Det enkle svaret er: jo før, desto bedre. Svarer du ja på ett eller flere av spørsmålene under, har du enda flere grunner til å vurdere overgang allerede nå:

  • Benytter dere flere systemer for å administrere ulike avdelinger, men systemene snakker ikke sammen?
  • Benytter dere ulik programvare, som dere må oppgradere med jevne mellomrom?
  • Har dere høye vedlikeholds- eller lisenskostnader?
  • Har du liten oversikt over faktiske IT-kostnader?

I guiden «10 grunner til å velge nettbasert ERP-system» får du rådene du trenger for å ta den riktige avgjørelsen for ditt neste ERP-system. Kanskje det blir et nettbasert et? 

Last ned guiden «10 grunner til å velge nettbasert ERP-system»

 

Ole er produktsjef for Visma.net ERP i Visma Software AS.
Connect with Ole Stian: