Gå til hovedsiden

Derfor bør dine ansatte timeføre på mobil

Gøy blir det kanskje aldri, men timeregistrering skal i hvert fall være enkelt. Hvorfor gjøre det mer komplisert enn nødvendig?

Papir og servere hemmer produktivitet

Det er naturlig å sette spørsmålstegn ved at enkelte bransjer fremdeles bruker papir til å føre timer, med alt dette medfører av ekstraarbeid og unødvendig tidsbruk. Andre bransjer velger seg tunge systemer på servere som kun er tilgjengelige på arbeidsplassen, der de ansatte må legge inn notater skrevet på forhånd i Excel eller Word. Uansett metode blir dette dobbel jobb.

Tenker du at det hadde vært lettere bare å sløyfe hele timeføringen? Alle bedrifter plikter i henhold til Arbeidsmiljøloven til å ha oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har jobbet. Da er det like så greit at timeføringen registreres digitalt. Digitale verktøy er et godt utgangspunkt for å kunne kontrollere og planlegge de ansattes arbeidstid i henhold til lovpålagte krav.

Les også: Hvordan øke faktureringsgraden?

Full kontroll til enhver tid

Ansatte blir målt på faktureringsgraden, altså summen av timer ført på fakturerbare prosjektaktiviteter. Dine ansatte kjenner sannsynligvis på både lojalitet og stolthet, når det er snakk om arbeidsplassen sin. Når det er viktig for bedriften at tid jobbet på kunde blir fakturert, er det rimelig at det også oppleves viktig for de ansatte.

Les også: 6 gylne tips til tjenesteytende bedrifter

Like fullt er det verdifullt for en bedrift som jobber prosjektbasert (med timepris) at timene registreres raskt. Dette er i tråd med «ingen armer, ingen kake»-prinsippet: Så fort timene er registrert, kan også faktueringsprosessen begynne. Er den ansatte nødt til å rekke et tog, et fly eller en buss, er det dessuten en smal sak å gjøre unna de siste 5 minuttene på farten.

Hvorfor ikke heller gjøre timeregistreringen enklere ved å bruke noe du alltid har for hånden?

Før timer på farten

Med en app for timeregistrering på telefonen, er alt optimalisert for en sømløs brukeropplevelse. Alt foregår på nett! Det betyr at arbeidsgiver slipper både installering og oppgradering av maskiner og servere – samtidig som de ansatte kan føre timer på farten.

Selgere og konsulenter kan føre timer på farten, mens håndverkere og ansatte i byggebransjen kan gjøre det innimellom oppdrag. Fakturagrunnlaget blir dermed tidligere ferdig, og faktureringen mer presis. Dermed oppnår bedriften raskere betaling og bedre likviditet som effekt.

Les også: Hva kjennetegner en vellykket konsulentbedrift?

Les også: – Før pleide vi å timeføre én gang i uka, mens nå oppfordrer jeg konsulentene til å gjøre det hver dag, fordi timeføring på mobilen er så enkelt, sier daglig leder Jens Petter Reinertsen i IKT-selskapet Skarpe. Les kundehistorien.

Ønsker du å lære mer om prosjektstyring?

En bedrift som jobber prosjektbasert er avhengig av full kontroll på alle faser – uansett om prosjektene er små eller store, kortvarige eller langvarige. I vår gratis guide «7 måter prosjektstyring kan bidra til økte inntekter» kan du lese om de viktigste fellesnevnerne i et vellykket og verdiskapende prosjekt.

Last ned vår gratis guide om prosjektstyring

Mest populære