Gå til hovedsiden

Derfor blir billig fort dyrt for bedriften

Har dere nok innkjøpskompetanse i bedriften? Det er mange ting å ta med i vurderingene når man kjøper inn produkter og tjenester til den daglige driften av firmaet. Leverandørmarkedet kan være uoversiktlig, betingelsene kan variere, kvaliteten være ulik, og så videre.

Når ting blir kompliserte vil mange av oss velge å forenkle. Ofte forenkler vi oppgaven til å bli et spørsmål om pris. Det kan være uklokt. Fordi:

    • Hvor viktig er det med gratis SMS i mobilabonnementet hvis dette tas igjen med økte priser på andre elementer, slik at de totale kostnadene ikke reduseres?
    • Hvilken trøst er det at kontormøblene var billige dersom de blir levert to måneder for sent?
  • Hva hjelper det om toner til skriveren er 30% billigere hvis de bare skriver halvparten så mange sider før de igjen må byttes?

Du skjønner poenget. Det er mye å ta hensyn til, og det tar tid og krever kompetanse å avdekke alle sidene av en avtale før man signerer. Hvis du ikke har kompetansen, eller om du ønsker å bruke tiden til å selge heller enn å kjøpe, så overlat de ikke-strategiske innkjøpene til noen som er eksperter på nettopp det.

Over 4500 norske bedrifter er med i Vismas innkjøpssamarbeid og får markedets beste avtaler fra ledende og kvalitetssikrede leverandører til priser ingen andre oppnår alene.

Mest populære