Den siste olje – og Update 2015

Det begynner å nærme seg snipp snapp snute for det norske oljeeventyret. Skal vi nordmenn leve like lykkelig i fremtiden som vi lever i dag, må norske bedrifter forberede seg på en tid da motoren i norsk økonomi ikke lenger smøres med oljepenger. Det betyr at vi må brette opp ermene – og at vi må jobbe smartere.

Oljefesten varer ikke evig. Det vet alle som har sett en avisforside eller to i løpet av de siste månedene. Oljeprisen er i dag halvparten av hva den var for tolv måneder siden. Oljeproduksjonen på norsk sokkel er halvparten av hva den var i toppåret 2000. Vi er på full fart inn i et tidsskifte i norsk økonomi.

Derfor er det på høy tid at vi alle tar en grundig titt i speilet. Når oljepengene ikke lenger kan betale for velstanden vår, må vi finne andre midler som kan finansiere levestandarden og lønningene våre. Mitt råd til bedriftsledere og politikere er enkelt: Sett søkelyset på produktiviteten i norsk næringsliv.

Produktivitetsløftet må starte nå

I Visma legger vi nå ut på en landsdekkende seminarserie i seks norske byer. Under Update 2015 skal vi sette fokus på hvordan norske bedrifter kan kvitte seg med tidstyvene som hver dag stjeler altfor mange dyrebare arbeidstimer.

For jo mer tid som går med til administrative oppgaver og manuelle prosesser, jo mindre tid er igjen til verdiskaping og innovasjon. Effektivisering er viktig i alle land, men ingen steder mer enn her i Norge. Ikke bare har vi et lønnsnivå som er atskillig høyere enn hos både nære og fjerne naboer. Men vi jobber også stadig mindre. I snitt 200 timer mindre i året enn svenskene, og 230 timer mindre enn vi selv gjorde for 40 år siden.

Det er en utvikling som kun er bærekraftig dersom vi kan oppveie kortere og dyrere arbeidstid med høyere produktivitet. Fra 70-årene og frem til 2005 lå snittet på årlig norsk produktivitetsvekst på nærmere 3 %. Det siste tiåret har veksten falt til et snitt på kun 0,8 %. Det er atskillig lavere enn det som er nødvendig for å dekke inn stadig stigende utgifter.

Mellomlegget som blir igjen subsidierer vi i dag med oljepenger.

Ta turen på Update 2015

Derfor må vi ta grep først som sist. Når oljekranene stenges, må det norske næringslivet utenfor oljesektoren stå klar til å ta over stafettpinnen. Jo før vi begynner å forberede oss på tiden etter oljen, jo bedre. Tiden er kommet for et nasjonalt produktivitetsløft i AS Norge. Det forutsetter at bedriftene går i seg selv, at myndighetene legger til rette, og at vi på leverandørsiden bidrar med smarte løsninger. Bare slik kan vi sikre konkurransekraften i norsk næringsliv.

Nettopp det er vår agenda for Update 2015 nå i mai, der vi besøker norske byer fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. I Visma har vi som målsetning å effektivisere virksomheter. Våre løsninger skal automatisere prosesser som i dag håndteres manuelt. Vi skal forenkle og eliminere administrative oppgaver, slik at det frigjøres tid og ressurser til verdiskaping.

Med utviklingen vi nå opplever i norsk økonomi har det aldri vært viktigere. Derfor håper jeg at også du og din bedrift kommer på Update 2015.

Erlend Sogn, administrerende direktør i Visma Software AS

Update 2015 går fra 4. til 13. mai, i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

 

0