Gå til hovedsiden

Den nye IT-sjefen: Fra supporter til strateg

Jeg ser stadig eksempler på bedrifter som investerer store summer i moderne IT-plattformer, men som mislykkes helt med å transformere bedriften inn i den nye teknologien. Hvorfor skjer dette?

Den nye IT-sjefen
Den nye IT-sjefen

Teknologien endrer måten vi jobber på

I dag handler IT, eller digitalisering, mye mindre om systemene i seg selv, og mer om hvordan systemene og teknologien kan endre måten vi jobber på. Det er dette vi kaller digital transformasjon.

Forskjellen fra tidligere er først og fremst at teknologien ikke er målet i seg selv, men skal hjelpe til med å oppnå ønskede endringer i tjenestene du tilbyr eller måten du jobber på. Digital transformasjon handler ikke om hvilke IT-plattformer du skal investere i, eller hvilke nettbaserte løsninger du skal tilby. Digital transformasjon handler om å se på forretningsmodeller, arbeidsprosesser og oppgaveløsning på helt nye måter ved å utfordre måten vi tenker på og handler.

Les også: IT-sikkerhet – er skyen et sikkert valg?

Ny rolle vokser fram: Den digitale strategen

Det teknologiske skiftet som skjer akkurat nå, åpner opp for at den IT-ansvarlige må jobbe mer strategisk og overordnet enn tidligere. Alle bedrifter trenger en som kan lede den digitale transformasjon, som kan gi råd til bedriften om veien videre, hvilke investeringer som må gjøres og ikke minst hvilke endringer som må skje internt for å lykkes med transformasjonen.

Likevel er det kun 1 av 4 selskaper som i dag har ansatt en Chief Digital Officer (CDO), ifølge KPMG. Blant de største selskapene er det ifølge Gartner kun 15 % som har ansatt en CDO.

Les mer. Slik lykkes du med endringsledelse.

Når den digitale strategien blir grunnpilaren i bedriften

For å lykkes med en digital transformasjon må hele ledergruppen og eventuelle styrer først forstå hva digital teknologi er og handler om. De må forstå hvordan den endrer rammebetingelsene for virksomhetens produksjon av produkter og tjenester, men også hvordan teknologi kan gi bedriften store fordeler gjennom bedre brukeropplevelser, mer effektiv arbeidsflyt og automatisering.

Viktigere enn noen gang er det derfor å ta initiativ til at bedriften legger sin digitale strategi, som ikke bare du har eierskap til, men som hele ledergruppen står bak. En digital strategi er ikke noe som lever på siden av alt annet, men skal være en grunnpilar i bedriftens forretningsstrategi.

Hvem skal gå i lead for denne strategien? Jo, det er deg som IT-sjef, det. Eller skal jeg si deg som CDO?

Hva inneholder en digital strategi?

En digital strategi er ikke det samme som en it-strategi. Mens it-strategien er mer teknologiorientert og tar for seg områder som infrastruktur, IT-arkitektur, standardisering, informasjonssikkerhet og løsningsvalg, er den digitale strategien mer overordnet, og knyttet til forretningsutviklingen. Den skal gi føringer for hvordan virksomheten skal bruke teknologi i organisering, utvikling, produksjon og leveranser av sine tjenester.

Den digitale strategien

  • uttrykker visjoner, mål og hensikten med å digitalisere virksomhetens tjenester og prosesser.
  • identifiserer mulighetsrommet og viktige utfordringer.
  • identifiserer bedriftens styringsmodell, ledelse og organisasjon og arbeidsformer, er områder som den digitale strategien også tar for seg.
  • viser hvilken retning virksomheten bør utvikle seg i for å utnytte digitaliseringens muligheter for akkurat denne virksomheten.

(kilde: Direktoratet for forvaltning og IKT)

Les også: IT-sikkerhet: Mange bedrifter glemmer det viktigste, forklarer sikkerhetssjef i Visma

Første skritt – vurder bedriftens digitale modenhet

Et godt utgangspunkt for å sette kursen for fremtiden, er å kartlegge den nåværende situasjonen. Hvor digitalt modne er dere i dag? Hvor gjør dere det bra, og hvor er det rom for forbedring? Om du forstår hvor langt virksomheten har kommet på sin digitale transformasjon, vil du

  1. kunne sette opp gode mål virksomheten kan arbeide mot
  2. kunne iverksette riktigere tiltak
  3. kunne prioritere ressurser på en måte som støtter opp under målene og tiltakene du har satt

Les også: IT-sikkerhet – er skyen et sikkert valg?

Mest populære