Hvor mange dager med egenmelding kan du ha på rad?

Kari blir syk torsdag kveld og blir hjemme på fredag. Hun er dårlig hele helgen og når mandagen kommer, orker hun fremdeles ikke å gå på jobb. Kan hun benytte egenmelding både på fredag og mandag? Her får du svaret på alt du kommer til å lure på neste gang du er syk gjennom helgen.

Egenmelding eller sykmelding?

De tre første kalenderdagene av et sykefravær kan dokumenteres med egenmelding. Fra og med 4. kalenderdag må fraværet imidlertid dokumenteres med en sykmelding.  Har man et sykefravær som varer lenger enn tre kalenderdager, og ikke dokumenterer det med en sykmelding fra 4. dag, betyr det at man vil miste retten til sykepenger, også for de tre dagene man i utgangspunktet kunne benytte egenmelding som dokumentasjon.

Kan Kari skrive egenmelding også mandag?

Fredag er første kalenderdag Kari er borte fra jobb. Hun kan benytte egenmelding denne dagen. Men siden hun fortsatt er fraværende på grunn av sykdom på mandag, teller lørdag og søndag med når man teller hvor mange kalenderdager sykefraværet har vart –  selv om hun ikke skulle vært på jobb disse dagene. Det vil si at mandag er fjerde kalenderdag av sykefraværet, og at hun fra og med mandag derfor må dokumentere fraværet med en sykmelding for å beholde retten til sykepenger.

Les også: Dette gir deg rett på velferdspermisjon

Syk i ferien – hva gjør jeg?

Lurer du på hvilke rettigheter du har dersom influensaen inntreffer når du har fri? Les mer om hvilke regler som gjelder dersom du blir syk i ferien.

Jobber du med lønn og HR?

Hvordan behandle sykdom og sykepenger? Har du oversikt over arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykdom? Sett deg inn i regelverket ved å delta på kurs i Sykepenger.

Kurs: Dette må du vite om sykdom og sykepenger

2