Hvor mange dager med egenmelding kan du ha på rad?

Kari blir syk på fredag. Hun er dårlig hele helgen, og når mandagen kommer så orker hun fortsatt ikke å gå på jobb. Kan hun benytte egenmelding både på fredag og mandag?

De tre første kalenderdagene av et sykefravær kan dokumenteres med egenmelding. Fra og med 4. kalenderdag må fraværet imidlertid dokumenteres med en sykmelding.  Har man et sykefravær som varer lenger enn tre kalenderdager, og ikke dokumenterer det med en sykmelding fra 4.dag, betyr det at man vil miste retten til sykepenger også for de tre dagene man i utgangspunktet kunne benytte egenmelding som dokumentasjon.

Kan Kari skrive egenmelding også mandag?

Fredag er første kalenderdag Kari er borte fra jobb. Hun kan benytte egenmelding denne dagen. Men siden hun fortsatt er fraværende på grunn av sykdom på mandag, teller lørdag og søndag med når man teller hvor mange kalenderdager sykefraværet har vart –  selv om hun ikke skulle vært på jobb disse dagene. Det vil si at mandag er fjerde kalenderdag av sykefraværet, og at hun fra og med mandag derfor må dokumentere fraværet med en sykmelding for å beholde retten til sykepenger.

Verdt å huske på neste gang du er syk gjennom helgen.

Syk i ferien?

Lurer du på hvilke rettigheter du har dersom du blir syk i ferien? Les mer i dette blogginnlegget.

Eller lurer du på hvilke løsninger Visma har innen lønn og HR? Her finner du en oversikt. 

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: