Dagens Visma-fact: vekst

Dagens Visma-fact:

Visma har aldri hatt nedgang i omseting fra et kvartal til det neste

Selv gjennom finanskrisen vokste Visma. I forrige kvartal passerte Visma en ny milepæl med omsetning på over 1 Mrd NOK. Omsetningen for 2010 blir i overkant av 4 Mrd NOK.

Tallene i seg selv er kanskje ikke så spennende. Men det viktige er at Visma vokser jevnt og trutt, målet er å fordoble seg de neste fire årene. Visma er altså et konsern med store ambisjoner. Dette gjør Visma til en spennende arbeidsplass – målene er tydelige og utfordrende. Det forventes at vi leverer, og vi må være flinke å tilpasse oss raskt.

Jeg regner også med at Visma blir en svært spennende arbeidsplass videre. For å klare å vokse så mye som planlagt må vi vokse organisk, samt at den kraftige oppkjøpspolitikken skal fortsette. Å jobbe i en vekstbedrift betyr at nye utfordringer, nye kolleger, nye produkter, nye markeder og nye muligheter vil dukke opp på løpende bånd

.

0