Gå til hovedsiden

Dagens stikkord: Forutsigbarhet gir konkurransekraft

Heisan, i dag får du muligheten til å skaffe deg kunnskap om en av tjenestene til Visma som er sterkt voksende men som fremdeles er litt ukjent for mange som benytter Visma sine løsninger. Budskapet i dag er til deg som har stillt deg noen av nedenfornevnte spørsmål:

– Hvordan skal jeg redusere  mine IT investeringer og forvaltningskostnader?

– Hvordans skal jeg få mer ut av mine IT investeringer?

– Hvordan skal jeg få effektivisert administrasjonen i min virksomhet?

Over 300 av våre kunder samt Visma selv har tatt grep, har du? Hvis ikke så har du nå sjansen!

Visma produserer løsninger som skal gi deg gode og fremtidsrettede løsninger for å sikre din virksomhets verdibidrag på den arena dere opptrer. Hvordan gjør vi det?

Jo, vi  høre på dere, vi prater med din partner, vi ser inn i glasskulen og har sterke formeninger om hvordan rammebetingelsene vil endres i markedet, vi utdanner oss på ny teknologi, vi utdanner et bredt konsulentapparat og vi designer funksjonsrike løsninger med moderne teknologi.

Men moderne løsninger krever også mye av deg og din virksomhet iform av:

Nye løsninger krever mer/ny IT infrastruktur. Ny infrastruktur krever ny kompetanse.

Dette er risiko elementer og ofte en begrensende faktor som gjør at noen ikke kan utvikle sine løsninger raskt nok.

Dagens tema, Visma ASP, er tilrettelagt for å redusere risiko elementene dine samt å gi din virksomhet mulighet til å utvikle seg nå. 

Visma ASP har en hovedmålsetting, levere forutsigbarhet. Konkret betyr dette:

  1. Forutsigbarhet – Økonomi:  Du har en enkel økonomi modell som gir deg forutsigbarhet i øyeblikkelig virkning av ned/opp bemanning i organisasjonen, avstemning av løpende utgifter, budsjettering samt reduserer kapital binding i IT infrastruktur.
  2. Forutsigbarhet – Tilgjengelighet: Brukerne får tilgang til sine forretningssystemer uansett hvor de jobber fra forutsatt tilgang til internett
  3. Forutsigbarhet – Stabilitet: Garantert oppetid 24 timer 7 dager i uken
  4. Forutsigbarhet – Kompetanse: Visma IT er en dedikert organisasjon som utdannes i ny teknologi samt er eksperter på å drifte Visma applikasjoner samt systemer som fungerer med våre løsninger.
  5. Forutsigbarhet – Sikkerhet: Høyteknologiske sikkerhetsløsninger (backup, antivirus, adgangskontroll, fysisk sikring, datahall)
  6. Forutsigbarhet – Teknologi: Høyteknologiske løsninger basert på industristandarder fra markedets ledende produsenter 
  7. Forutsigbarhet – Brukeropplevelse: En leverandør som tar ansvar for både produkt og drift

Hvem kan bruke dette?

– Alle dere som har en Visma løsning er velkommen til vår ASP tjeneste

Drifter vi bare Visma applikasjoner?

– Nei, vi drifter alle dine applikasjoner.  Det driftes over 150 forskjellige applikasjoner på Visma ASP tjeneste

Hvorfor blir dette billigere enn å gjøre det selv?

– Fordi du deler på investeringene med mange andre, også Visma selv som er storbruker av Visma ASP.

Hvordan komme i gang?

Jeg oppfordrer deg til en samtale med oss. Vi, Visma og din partner,  skal sammen skape et verdiforslag som beskriver hva tjenesten vil gi deg samt hva den vil koste.

Jeg er å treffe på følgende mailadr: arne.fjelberg@visma.no eller ta kontakt med din partner.

For deg som har lest helt ned hit så ser jeg frem til en samtale, God helg 🙂

Mest populære