Små bedrifter

Feed Subscription<

Å drive en mindre bedrift betyr multitasking. På bloggen deler vi kunnskap og gir deg gode råd som vi håper inspirerer. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Må virksomheten registreres i Brønnøysund?

Det er forskjellige regler for registrering av et firma i Brønnøysund, alt etter selskapsform. Men mange enkeltpersonforetak kan droppe registrering. Et AS (aksjeselskap) skal alltid registreres i Foretaksregisteret i Brønnøysund. Det samme gjelder for NUF (norsk underforetak). Selskapsformen SA (samvirkeforetak) – som blant annet erstatter tidligere BA (begrenset ansvar) – må også registreres i Foretaksregisteret. Et ANS/DA (deltakerlignet selskap) skal ...

Ansatte: Forskuddstrekk viktigere enn arbeidsgiveravgift

Har du ansatte, må du være klar over at det er mye viktigere at forskuddstrekk i ansattes lønn betales inn til skattemyndighetene ved forfall enn at det samme skjer med arbeidsgiveravgiften. Er likviditeten stram, får du drøye arbeidsgiveravgiften litt dersom det ikke er noen vei utenom … Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift beregnes av brutto lønnsutgifter og annen utbetalt godtgjørelse til ansatte eller ...

Kan jeg bruke av firmaets penger?

Er det av betydning for deg at du personlig kan disponere forholdsvis fritt over firmaets midler, er enkeltpersonforetak den greieste løsning. Her er reglene: Enkeltpersonforetak Beløp som innehaver av enkeltpersonforetak tar ut, medfører ingen formaliteter. Innehaveren står fritt til å låne av kassa. Det er innehaverens egne penger. Utbetalingene berører ikke innehaverens ligning. Bare regnskapsmessig resultat berører ligningen. Aksjeselskap Det ...