Små bedrifter

Feed Subscription<

Å drive en mindre bedrift betyr multitasking. På bloggen deler vi kunnskap og gir deg gode råd som vi håper inspirerer. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Når trenger jeg kassaapparat?

Når er et foretak nødt til å ha kassaapparat, og hvilke krav stilles til dokumentasjonen? Kontantsalg krever at du har kassaapparat Enkelt og greit: Kontantsalg krever at du har kassaapparat. Dette styres av den ganske nye bokføringsloven og den tilhørende bokføringsforskriften.   Kontantsalg skal registreres fortløpende på kassaapparat Bokføringsforskriften § 5-3-2 første punktum sier: “Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på ...

Enkeltpersonforetak: Fradrag for et vanlig hjemmekontor?

Har en innehaver av et enkeltpersonforetak rett til fradrag for hjemmekontor? Svaret er ja. Det er faktisk de samme reglene som gjelder, uavhengig av om virksomheten drives hjemmefra eller fra kontor utenfor egen bolig. Fradrag for kostnader til hjemmekontor godkjennes i forbindelse med all inntektsgivende virksomhet. Med hjemmekontor menes etter skattereglene eget eller egne rom i hjemmet som utelukkende benyttes ...