Små bedrifter

Feed Subscription<

Å drive en mindre bedrift betyr multitasking. På bloggen deler vi kunnskap og gir deg gode råd som vi håper inspirerer. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Ønsker du å omdanne ditt enkeltmannsforetak til aksjeselskap? Omdanning kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet. Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap (ANS eller DA) kan omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Eier ...

2014: Lavere selskapsskatt, større avskrivning

Selskapsskatten settes ned fra 2014. Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer fra kommende år: Det innføres startavskrivninger for maskiner mv. Skattefunn-ordningen styrkes. Det strammes inn på rentefradrag i konsernforhold. Formuesskatten økes på næringseiendom. Formuesskatten økes på sekundærbolig. Redusert skatt for selskaper og næringsdrivende Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere, det vil si privatpersoner) settes ned fra ...

Nystiftede foretak og foretak under avvikling glemmer å levere ligningsskjema

Skatteetaten klager over at de hvert år må sende ut det de selv kaller for “utallige brev” til selskaper og styreledere om manglende levering av ligningsoppgaver. Det er særlig snakk om manglende ligningsoppgaver fra nystiftede selskap og selskap som er under oppløsning eller avvikling. Dette fører til ekstra ressursbruk hos alle parter. De må av disse grunnene forholde seg til ...