Små bedrifter

Feed Subscription<

Å drive en mindre bedrift betyr multitasking. På bloggen deler vi kunnskap og gir deg gode råd som vi håper inspirerer. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Pass på reglene for forskuddsfakturering

Hovedregelen er at du ikke kan sende faktura før tjenesten eller varen er levert, men du kan fakturerer enkelte varer og tjenester på forskudd. Husleie, aviser og andre abonnementer er blant det du kan fakturere på forskudd, men disse eksemplene er unntak, og ikke regelen. Hvilke tjenester kan forskuddsfaktureres? Ifølge bokføringsforskriften kan salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og ...

Skattefri omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap

Ønsker du å omdanne ditt enkeltmannsforetak til aksjeselskap? Omdanning kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet. Et enkeltpersonforetak eller et ansvarlig selskap (ANS eller DA) kan omdannes til et aksjeselskap. Omdanningen kan foretas uten beskatning når et nystiftet aksjeselskap overtar virksomhet, eiendeler og eventuelt gjeld og trer inn i de skatteposisjoner som knytter seg til virksomheten. Eier ...

2014: Lavere selskapsskatt, større avskrivning

Selskapsskatten settes ned fra 2014. Regjeringen foreslår også en rekke andre endringer fra kommende år: Det innføres startavskrivninger for maskiner mv. Skattefunn-ordningen styrkes. Det strammes inn på rentefradrag i konsernforhold. Formuesskatten økes på næringseiendom. Formuesskatten økes på sekundærbolig. Redusert skatt for selskaper og næringsdrivende Skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere, det vil si privatpersoner) settes ned fra ...