Små bedrifter

Feed Subscription<

Å drive en mindre bedrift betyr multitasking. På bloggen deler vi kunnskap og gir deg gode råd som vi håper inspirerer. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Samvirkeforetak – for dere som vil drive sammen

Samvirkeforetak (SA) er en aktuell selskapsform hvis du planlegger å starte noe sammen med andre. Spesielt hvis virksomheten er lite kapitalkrevende. Samvirkeforetak som selskapsform ble lettere tilgjengelig etter at samvirkeforetak fikk sin egen lov for noe år siden (2006). Betegnelsen samvirkeforetak innebærer at man driver noe sammen ut fra prinsippet om medlemskap, og er kjent fra store organisasjoner som Coop. ...

Pass på reglene for forskuddsfakturering

Hovedregelen er at du ikke kan sende faktura før tjenesten eller varen er levert, men du kan fakturerer enkelte varer og tjenester på forskudd. Husleie, aviser og andre abonnementer er blant det du kan fakturere på forskudd, men disse eksemplene er unntak, og ikke regelen. Hvilke tjenester kan forskuddsfaktureres? Ifølge bokføringsforskriften kan salgsdokumentasjon for persontransport, servering, abonnementer, leier, avgifter og ...