Små bedrifter

Feed Subscription<

Å drive en mindre bedrift betyr multitasking. Bli inspirert.

Må alle kassaapparater byttes ut fra 1. juli 2014?

Skattedirektoratet og Finansdepartementet har lagt fram forslag til nye regler som skal redusere svart omsetning ved kontantsalg. Det skal stilles mye strengere krav til kassasystemene fra sommeren 2014. Konkurransetilsynet: Positiv Konkurransetilsynet stiller seg positiv til endringene. De foreslåtte endringene kan bidra til forbedrede konkurranseforhold i de delene av næringslivet der det skjer kontantsalg, sier tilsynet i sin høringsuttalelse. Det nye ...

Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt

Skattereglene er glassklare på at styrehonorar alltid skal behandles som lønnsinntekt. Men en storkontroll viste at hvert fjerde styremedlem med mange styreverv hadde mottatt honoraret på andre måter. Resultat: De aktuelle styreproffene blir gransket av Skatteetaten.  Godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, råd, utvalg ol skal behandles som lønn på alle måter. Dette gjelder også om mottakeren er selvstendig næringsdrivende, ...