Små bedrifter

Feed Subscription<

Å drive en mindre bedrift betyr multitasking. Bli inspirert.

A-ordning og leveringsfrister

A-ordningen – konsekvensene om du ikke leverer a-melding innen fristen

A-meldingen skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til første påfølgende virkedag. Les mer om A-meldingen her   Hva skjer hvis man ikke sender a-melding som foreskrevet? Dersom en oppgavepliktig ikke sender inn de påkrevde opplysninger innen fristen, kan han bli ilagt enten tvangsmulkt ved ...
El-sykkel

Fradrag for merverdiavgift på el-sykkel

Har du planer om å la bedriften handle inn el-sykkel eller ståhjuling? Da bør en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet være interessant. I et brev datert 12. desember 2014 behandler Skattedirektoratet spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift hvis bedriften kjøper inn el-sykkel eller ståhjuling (segway). Hovedregelen er at du har fradrag for inngående moms på anskaffelse av varer og tjenester som er ...
reiseregningsregler

Enklere reiseregningsregler

Statens reiseregulativ er også grunnlaget for mange bedrifter i privat sektor. Nå blir en del reiseregningsregler enklere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble høsten 2014 enige med hovedsammenslutningene om ny “Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands”.   Reiseregningsregler som gjelder fra 1. januar 2015 Avtalen gjelder fra 1. januar 2015, og er i utgangspunktet beregnet på ansatte i ...
reiseregniner med Visma.net Expense

Nå er det snart slutt for nettsiden Reiseregninger.no

Mange foretak bruker i dag nettsiden Reiseregninger.no til å fylle ut sine reiseregninger. Tjenesten legges ned fra 31. desember 2014. Dette betyr at brukere som inntil nå har benyttet seg av denne tjenesten, bør vurdere andre løsninger fra nyttår.   Nettbaserte reiseregninger med kun få tastetrykk Visma.net Expense er vår enkle og nettbaserte løsning for reiseregninger. Denne reiseregningsløsningen kan enten ...