Offentlig sektor

Feed Subscription<

Økt effektivitet i offentlig sektor er mulig. Se hvordan.

Guide: Slik kartlegger du dine arbeidsprosesser

82% av offentlige virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster som en av de største hindringene for å nå sine mål (IT i praksis 2016). Endring i arbeidsprosessene krever først og fremst at man har god oversikt over de oppgavene som finnes i virksomheten og hvordan de blir utført. Til dette er prosessanalyse et nyttig verktøy, og vi ønsker her å dele noen av suksesskriteriene.