Offentlig sektor

Feed Subscription<

Økt effektivitet i offentlig sektor er et stort og omfattende tema. Blant Visma sine ansatte er det mye kunnskap innenfor dette området. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Nyhet! Skoleadministrativ løsning i skyen

Visma FLYT Skole lanseres 25. september! Visma FLYT Skole er en 100 prosent nettbasert løsning, utviklet med tanke på langsiktighet, samhandling og mobilitet. Med moderne teknologi i bunn sørger systemet for effektiv deling av data, både innad i systemet og mellom kommunens øvrige systemer. Dette gjør det mulig å automatisere flere oppgaver og prosesser, og gjør det dessuten enklere å ...

Politisk interesse for Omsorgsteknologi

          Representanter fra Arbeiderpartiets Stortingsgruppe for helse og omsorg var sist uke på sitt andre besøk på Visma`s innovasjonsrom– “Bo lenger hjemme”. Det var veldig inspirerende å utveksle synspunkter om eldreomsorgen med representanter fra AP. Flere politiske partier har meldt sin interesse for å besøke innovasjonsrommet.  De politiske partiene er inne i sitt programarbeid og Pleie- ...

Folket vil ha offentlige tjenester på nett– men når får de det?

Regjeringen la nylig frem sitt digitaliseringsprogram – “På nett med innbyggerne”. Her er det mye bra tankegods rundt digitalt førstevalg. Publikum skal bli mer selvbetjente i møtet med det offentlige. Alle ser ut til å være veldig enige med visjonen og målene, det er lite kontroversielt, og vi ser det som særdeles positivt at statsministeren fronter budskapet sammen med Rigmor Aasrud. ...