Offentlig sektor

Feed Subscription<

Økt effektivitet i offentlig sektor er et stort og omfattende tema. Blant Visma sine ansatte er det mye kunnskap innenfor dette området. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Guide: Slik kartlegger du dine arbeidsprosesser

82% av offentlige virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster som en av de største hindringene for å nå sine mål (IT i praksis 2016). Endring i arbeidsprosessene krever først og fremst at man har god oversikt over de oppgavene som finnes i virksomheten og hvordan de blir utført. Til dette er prosessanalyse et nyttig verktøy, og vi ønsker her å dele noen av suksesskriteriene.