Lønn & HR

Feed Subscription<

Lønn og HR blir stadig viktigere. Hold deg oppdatert.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte og endringer i foreldrepengeordningen

Av Monica Bremtun-Olaussen Fra 1. juli 2011 er det gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven vedrørende oppfølging av sykmeldte og foreldrepengeordningen. Når det gjelder oppfølging av sykmeldte er det blant annet kommet endringer av stoppunkter, nye rapporteringsplikter til NAV og innføring av nye sanksjoner mot arbeidsgiver. Videre er det også vedtatt endringer vedrørende foreldrepengeordningen der fedrekvoten og den ...
Få en introduksjon til Visma Severa

Vær med å teste Vismas nye webbasert time- og prosjektstyringsverktøy

Visma har i høst lansert time- og prosjektstyringsverktøyet Visma Severa for det norske markedet. Løsningen er opprinnelig finsk og har vært tilgjengelig i det finske markedet siden 2004. Visma Severa er et 100 % webbasert og brukervennlig verktøy som  kombinerer prosjektstyring, ressursallokering, fakturering og rapportering i én enkel applikasjon. Få en 2 minutters introduksjon til Visma Severa: Klikk her for å teste Visma Severa gratis i ...

Effektivitetsbarometeret 2010: Små og mellomstore bedrifter tror på vekst, men skal ikke ansette

​Flertallet av norske små og mellomstore bedrifter forventer omsetningsvekst, men langt færre planlegger en økning i antall ansatte. 65 prosent av bedriftene vil løse dette paradokset ved å jobbe smartere. Dette kommer fram i undersøkelsen Effektivitetsbarometeret, som gjennomføres hvert år av Visma. Svar fra 865 bedrifter i viser at optimismen i norsk næringsliv er høyere enn i fjor, men fortsatt ...

Valg av IT-løsninger påvirker bedriftens resultat

Standardisert og integrert programvare fremmer lønnsomhet. Det er konklusjonen Visma trekker etter å ha undersøkt resultattallene for norsk næringsliv. Blant brukere av Vismas standardiserte løsninger er det mer enn dobbelt så mange med god lønnsomhet enn hva det er blant summen av norske bedrifter. – I forbindelse med en omfattende markedskartlegging der vi analyserte resultattallene for alle norske bedrifter, oppdaget ...