Lønn & HR

Feed Subscription<

Blant Visma sine ansatte finnes det enorm kompetanse innen fagområdet lønn & HR. Denne kunnskapen deler vi med deg på bloggen. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Omsorgspenger – hva kreves av dokumentasjon?

Omsorgspenger er en stønad som skal kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for arbeidstaker i forbindelse med barn eller barnepassers sykdom. For å ha rett på omsorgspenger utbetalt av arbeidsgiver, må arbeidstaker ha vært ansatt hos arbeidsgiver i minst 4 uker før fraværet fra arbeidet. Når det gjelder dokumentasjon må barnets eller barnepassers sykdom dokumenteres med egenmelding eller legeerklæring. For mer ...

Viktige regelendringer innenfor Lønn og HR i 2012

To av Vismas fagansvarlige innenfor Lønn og HR, Tormod Johansen og Monica Bremtun-Olaussen,  gir her en oversikt over de viktigste regelendringer i 2012. Personal Endring i permitteringsreglene: Stortinget har vedtatt endringer i gjeldende permitteringsregelverk etter forslag fra regjeringen. Endringene trådte i kraft 01.01.2012. Den totale permitteringsperioden over 18 måneder blir nå redusert fra 52 uker til 30 uker. Det skjer ...

Har du tenkt på hvordan ditt firma kan jobbe smartere i 2012?

Av Ellen Thørud Midt i høysesongen for budsjettering og planlegging bør du få med deg noen råd og ideer om hvordan jobbe smartere ved å automatisere de administrative arbeidsprossessene. Hovedgevinsten er at ditt firma i 2012 kan fokusere på kjernevirksomheten. Visma sin webinarkalender for årets siste kvartal er klar. Se hvordan ditt firma kan jobbe smartere innen økonomi, regnskap, prosjektstyring, lønn, HR og ...

Møt noen av Norges fremste eksperter på innovativ forretningsledelse

Av Ellen Thørud Nye teknologier åpner for nye måter å jobbe på, og påvirker hvordan programvare kjøpes og brukes. Utnytter du alle mulighetene dette gir bedriften din? Hva tenker du når du hører begrepene Nettskyen, Cloud Computing, eFaktura og Bussiness Intelligence? Få innsikt i de nyeste trendene og mulighetene innen virksomhetsstyring og elektroniske arbeidsprosesser. Delta på en gratis fagdag spesielt tilpasset ...

Se smarte måter å jobbe på – direkte via din egen pc-skjerm

Av Ellen Thørud Gjennom Vismas webinarer får du en introduksjon til ulike løsninger innen effektiv økonomistyring, salgsoppfølging, kundedialog og lønn/HR. Eksepelvis kan du se nærmere på time- og prosjektstyringsverktøyet Visma Severa, Visma Lønn og tilhørende nettbaserte løsninger for reiseregninger og ferie/fravær, CRM-løsninger og næringslivsbasen Visma Bizweb. Presentasjonen følger du via din egen pc-skjerm. Alt du trenger er 1 time til rådighet ...