Lønn & HR

Feed Subscription<

Lønn og HR blir stadig viktigere. Hold deg oppdatert.

Møt noen av Norges fremste eksperter på innovativ forretningsledelse

Av Ellen Thørud Nye teknologier åpner for nye måter å jobbe på, og påvirker hvordan programvare kjøpes og brukes. Utnytter du alle mulighetene dette gir bedriften din? Hva tenker du når du hører begrepene Nettskyen, Cloud Computing, eFaktura og Bussiness Intelligence? Få innsikt i de nyeste trendene og mulighetene innen virksomhetsstyring og elektroniske arbeidsprosesser. Delta på en gratis fagdag spesielt tilpasset ...

Se smarte måter å jobbe på – direkte via din egen pc-skjerm

Av Ellen Thørud Gjennom Vismas webinarer får du en introduksjon til ulike løsninger innen effektiv økonomistyring, salgsoppfølging, kundedialog og lønn/HR. Eksepelvis kan du se nærmere på time- og prosjektstyringsverktøyet Visma Severa, Visma Lønn og tilhørende nettbaserte løsninger for reiseregninger og ferie/fravær, CRM-løsninger og næringslivsbasen Visma Bizweb. Presentasjonen følger du via din egen pc-skjerm. Alt du trenger er 1 time til rådighet ...

Nye regler for oppfølging av sykmeldte og endringer i foreldrepengeordningen

Av Monica Bremtun-Olaussen Fra 1. juli 2011 er det gjort en rekke endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven vedrørende oppfølging av sykmeldte og foreldrepengeordningen. Når det gjelder oppfølging av sykmeldte er det blant annet kommet endringer av stoppunkter, nye rapporteringsplikter til NAV og innføring av nye sanksjoner mot arbeidsgiver. Videre er det også vedtatt endringer vedrørende foreldrepengeordningen der fedrekvoten og den ...
Få en introduksjon til Visma Severa

Vær med å teste Vismas nye webbasert time- og prosjektstyringsverktøy

Visma har i høst lansert time- og prosjektstyringsverktøyet Visma Severa for det norske markedet. Løsningen er opprinnelig finsk og har vært tilgjengelig i det finske markedet siden 2004. Visma Severa er et 100 % webbasert og brukervennlig verktøy som  kombinerer prosjektstyring, ressursallokering, fakturering og rapportering i én enkel applikasjon. Få en 2 minutters introduksjon til Visma Severa: Klikk her for å teste Visma Severa gratis i ...

Effektivitetsbarometeret 2010: Små og mellomstore bedrifter tror på vekst, men skal ikke ansette

​Flertallet av norske små og mellomstore bedrifter forventer omsetningsvekst, men langt færre planlegger en økning i antall ansatte. 65 prosent av bedriftene vil løse dette paradokset ved å jobbe smartere. Dette kommer fram i undersøkelsen Effektivitetsbarometeret, som gjennomføres hvert år av Visma. Svar fra 865 bedrifter i viser at optimismen i norsk næringsliv er høyere enn i fjor, men fortsatt ...