Innkjøp

Feed Subscription<

Vi deler kunnskap og gir deg gode råd på bloggen om hvordan smarte innkjøp er lønnsomt for bedriften. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Gode betingelser har ingen verdi uten avtalelojalitet

Dessverre er det slik at «administrative» innkjøp ikke får like stort fokus som innkjøpene knyttet til virksomhetens kjernevirksomhet. Men ved å ta dette litt ubevisste valget går en gjerne glipp av mange mindre besparelser som sammen kan utgjøre større kutt i kostnadsbasen. Dersom en ser dette opp mot anskaffelsesprosessen som er beskrevet i NHO sin veileder slurves det derfor i markedsfasen/kjøpsfasen i forhold til vurdering, valg og kontraktsinngåelse. En løsning er å outsource dette til innkjøpsspesialister som har dette som sin kjernevirksomhet.

Tenk grønt også når du skal arrangere møter og konferanser!

Miljøfokus har blitt en svært viktig del av en bedrifts innkjøpsstrategi. Både i det private og offentlige blir det stilt stadig strengere mijøkrav til leveranse av tjenester, produkter og ytelser, og i mange tilfeller kan dette være avgjørende ved valg av leverandører. I takt med samfunnskrav og lovgivning er dette noe som kommer å få et enda større fokus i fremtiden, og tilbydere av ulike tjenester og produkter må tilpasse seg dette. Mange bedrifter er flinke til å prioritere miljø når de skal gå til større innkjøp, men hvor flink er man egentlig når man skal arrangere kurs og konferanse?

Hva med å tenke strategisk innkjøpsstyring også på mindre kostnadsposter?

Det er gjerne slik at mindre innkjøp for et selskap ikke får like stort fokus som de store innkjøpene knyttet til kjernevirksomhet gjør. Men ved å ta dette litt ubevisste valget går en gjerne glipp av mange mindre besparelser som sammen kan utgjøre større kutt i kostnadsbasen, og en mulighet for forutsigbarhet i leveransen i fremtiden. Dette er gjerne innkjøp man må ha for kunne drive forretning. Ved eventuelle feil eller mangler skapes det irritasjon i den daglige driften. Denne irritasjonen kan påvirke muligheten til å drive effektivt innen sitt forretningsområde.