Innkjøp

Feed Subscription<

Vi deler kunnskap og gir deg gode råd på bloggen om hvordan smarte innkjøp er lønnsomt for bedriften. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Hva med å tenke strategisk innkjøpsstyring også på mindre kostnadsposter?

Det er gjerne slik at mindre innkjøp for et selskap ikke får like stort fokus som de store innkjøpene knyttet til kjernevirksomhet gjør. Men ved å ta dette litt ubevisste valget går en gjerne glipp av mange mindre besparelser som sammen kan utgjøre større kutt i kostnadsbasen, og en mulighet for forutsigbarhet i leveransen i fremtiden. Dette er gjerne innkjøp man må ha for kunne drive forretning. Ved eventuelle feil eller mangler skapes det irritasjon i den daglige driften. Denne irritasjonen kan påvirke muligheten til å drive effektivt innen sitt forretningsområde.

Budsjettider – få oversikt over bedriftens leverandøravtaler

Ved å ta et dypdykk i kostnadssiden, spesielt på variable kostnader, kan man blant annet avdekke hvor mange forskjellige leverandører man pr i dag forholder seg til. Når man da skal legge kostnadsbudsjettet for neste år trenger man å sette seg nøye inn i disse leverandøravtalene for å kunne forutsi noe om endringen i kostnadsbilde til bedriften. Man bør avdekke usikkerheten i fremtidig prisbilde på de ulike leverandørene og de markedene de opererer i;