Derfor blir billig fort dyrt for bedriften

Har dere nok innkjøpskompetanse i bedriften? Det er mange ting å ta med i vurderingene når man kjøper inn produkter og tjenester til den daglige driften av firmaet. Leverandørmarkedet kan være uoversiktlig, betingelsene kan variere, kvaliteten være ulik, og så videre.