Forretningsdrift

Feed Subscription<

Se hvordan smart forretningsdrift kan styrke din bedrift. På bloggen deler ansatte i Visma sin kunnskap og gir gode råd om effektivisering av prosesser i virksomheter. Du kan holde deg oppdatert ved å abonnere på Visma-bloggen og få relevante artikler tilsendt på e-post.

Utenlandsk arbeidskraft – Hva må man huske på?

Når et norsk selskap setter bort et oppdrag til et utenlandsk selskap, eller selv leier inn arbeidskraft fra utlandet for å utføre et oppdrag i Norge, er det essensielt å gjøre ting riktig fra starten av. Det er mange regler å forholde seg til, både innen arbeidsretten og innen skattelovgivningen. Å trå feil medfører både kostnader og frustrasjon som lett kunne vært unngått av å gjøre ting riktig fra starten.