Gå til hovedsiden

Budsjettider – få oversikt over bedriftens leverandøravtaler

Ved å ta et dypdykk i kostnadssiden, spesielt på variable kostnader, kan man blant annet avdekke hvor mange forskjellige leverandører man pr i dag forholder seg til. Når man da skal legge kostnadsbudsjettet for neste år trenger man å sette seg nøye inn i disse leverandøravtalene for å kunne forutsi noe om endringen i kostnadsbilde til bedriften. Man bør avdekke usikkerheten i fremtidig prisbilde på de ulike leverandørene og de markedene de opererer i;

Ved å ta et dypdykk i kostnadssiden, spesielt på variable kostnader, kan man blant annet avdekke hvor mange forskjellige leverandører man pr i dag forholder seg til. Når man da skal legge kostnadsbudsjettet for neste år trenger man å sette seg nøye inn i disse leverandøravtalene for å kunne forutsi noe om endringen i kostnadsbilde til bedriften. Man bør avdekke usikkerheten i fremtidig prisbilde på de ulike leverandørene og de markedene de opererer i;

Har vi avtalefestet en forutsigbar fast pris eller kan det dukke opp endringer? Endringer kan for eksempel være generell utvikling i markedet, prisjusteringer av varesortiment, utskiftning av varesortiment og annet prisberegningsgrunnlag. Dette arbeidet krevet en del kunnskap om alle leverandørene bedriften må forholde seg til og deres markeder.

En annen faktor man må se på i forhold til kostnadssiden er mulige investeringer som må gjøres neste år;

  • Nye kostnader i forbindelse med endringer av bedriftens strategi. Hvor mye tid og kostnader skal man beregne på det?
  • Trenger vi å ansette nye medarbeidere? Hvor mye koster dette, både tid og penger? Hvem skal gjøre dette? Skal man outsource eller ikke?
  • Skal vi flytte? Oppgradere kontorlokalet?
  • Trenger vi nye datamaskiner? Multifunksjonelle maskiner? Etc etc…..

Det er mye man skal mene noe om for å kunne forutsi kostnadsnivået og investeringsnivået til neste år. I en budsjettprosess er det viktig å strukturere og rydde opp i leverandørreskontroen. Samtidig bør man vurdere om man har de riktige innkjøpsrutinene og få en forståelse av hvor mye penger og ikke minst tid bedriften bruker på dette.

Opp i alt dette er det viktig å vurdere effekten av å knytte til seg partnere som kan hjelpe til og lette jobben rundt overvåking av leverandører og markeder de operer i.

Mest populære