Gå til hovedsiden

Brukervennlighet

Hva er som gjør at Apple har hatt så stor suksess de siste årene? Dette spørsmålet er det selvfølgelig mange svar på. Men jeg mener det viktigste årsaken er at de har hatt et ekstremt fokus på brukervennlighet. Jeg har for eksempel hatt flere telefoner der jeg kunne lese e-post eller gå på nett med. Men jeg brukte det aldri, fordi det var alt for tungvint. Før jeg fikk en iPhone, som var et paradigmeskifte for mobilindustrien.

Visma Reporting

Dette var det innlysende eksemplet, som sikkert alle dere kjenner. Realiteten er at etterhvert som IT-industrien har utviklet seg, så har det kommet til flere og flere funksjoner overalt. Funksjoner som er lagt til for å gjøre ting lettere, har i mange tilfeller gjort alt vanskeligere. Etterhvert er dette noe leverandørene har begynt å innse: brukervennlige løsninger er gode løsninger, det er ikke nødvendigvis om å gjøre å ha flest mulig funksjoner. Gode løsninger gjør at det er lett og innlysende å ta i bruk nye funksjoner og ny teknologi.

Skrekkeksempel – ingen tanke er viet til brukervennlighet

Visma satser stadig mer på HCI (Human Computer Interaction) for å kunne levere brukervennlige løsninger. De neste 2 månende skal jeg jobbe med et HCI-prosjekt i R&D avdelingen. I løpet av prosjektperioden skal jeg analysere den eksisterende løsning, utvikle konsepter og prototyper og brukerteste disse. Målet er å levere en prototype som så skal bli implementert. Under er et skjermbilde av utgangspunktet mitt. Jeg er nå godt igang med brukertesting, og finner både ting som fungerer bra, og steder der det er klare forbedringsmuligheter. Jeg har flere ideer om hvordan en ny versjon burde fungere – og forhåpentligvis vil jeg få gjennomslag for å gjøre en del  forandringer i en av de mest brukte web-løsningene til Visma. Det blir veldig spennende!

Visma Reporting

Mest populære

  • Lønn på 1. og 17. mai

    Lønn på 1. mai og 17. mai

    På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

  • Dette er Lean

    Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.