Gå til hovedsiden

Brukeropplevelse i det nye fagsystemet for barnevernet

Det nye fagsystemet for barnevernet må møte ansattes ulike behov og hjelpe dem med å løse barnevernets samfunnsoppgaver på en god måte.

Brukeropplevelse i barnevernet
Gutt som sitter med ryggen til sammen med bamsen sin. Ser ut av vinduet.

UX er forkortelsen for User Experience eller brukeropplevelse. Målet til en UX-designer er å designe en løsning som gir ansatte i barnevernet enkel tilgang til informasjon og funksjonalitet som er nødvendig for å utføre jobben på en effektiv, trygg og sikker måte.

Jeg heter Hallvard Bjørløw Sønju og jobber som UX-designer for Visma Flyt Barnevern. Visma Flyt Barnevern skal være et arbeidsverktøy for ansatte i barneverntjenestene rundt om i kommunene. Arbeidet mitt handler om å tolke barnevernets behov og bringe disse videre til utviklingsteamet for kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet. Du kan godt si at min rolle er å representere sluttbrukeren innad i utviklingsteamet. Jeg kjemper for systembrukerne, ansatte i barnevernet, sine behov internt i utviklingsteamet Visma.

I Visma jobber vi etter en brukersentrert designmetodikk. Ideen bak brukersentrert design er å forstå, hva er det ansatte i barnevernet egentlig trenger? 

Å høre på de ansatte i barnevernets ønsker, og ideer er svært viktig for å tegne et konkret bilde av hva de ønsker seg av systemet, men som UX designer er det min jobb å gå enda et steg. Mange blander det faktiske behovet til brukeren, med hva brukerne selv ønsker, eller vil ha. Her er det en viktig skilnad. Hva de som skal bruke systemet ønsker, er ikke nødvendigvis det samme som hva de trenger for å utføre jobben sin best mulig. UX-designeren ønsker å danne seg et helhetsbilde av:

1. Hvilke utfordringer opplever ansatte i barnevernet i dagens løsning?

2. Hvordan ser en drømmefagløsning ut?

Det innebærer at jeg ikke bare spør ansatte i barnevernet hva de vil ha og designer ut i fra svarene, men kartlegger de underliggende behovene og løser dem i samarbeid med de ansatte. “Hvorfor” er derfor det viktigste spørsmålet jeg stiller for å skape en fagløsning for ansatte i barnevernet i dag og i fremtiden.

Denne artikkelen er en del av en serie artikler vi har skrevet om utviklingen av kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet, Visma Flyt Barnevern. De andre artiklene i serien kan du lese her:

  1. Kommune-Norge trenger et nytt fagsystem for barnevernet
  2. DigiBarnevern – Felles løsninger for et styrket barnevern

Kjenn brukeren

Brukersentrert designmetodikk innebærer at vi tar utgangspunkt i brukeropplevelsen, hvordan ser systemet ut, hvordan opplever barnevernsansatte det å bruke det og hvor nyttig og trygt føles det? Vi må forsikre oss om at vi leverer løsninger som gir en tydelig verdi og som imøtekommer barnevernets forventninger og behov. Jeg ønsker at vi skal skape et produkt som er så godt at ansatte i barnevernet aldri mener det er noe galt med det, og som gjør at de føler fagsystemet veileder og hjelper dem i hverdagen i barnevernet.

For å klare det, må vi kjenne brukerne godt, og forstå behovene til et fagsystem i barnevernet. Dette gjør vi på flere måter:

  • Vi intervjuer og har samtaler med barnevernsansatte, 
  • vi har referansekunder, 
  • tar inn supportsaker, 
  • og vi har brukertesting hvor vi kan observere hvordan fagløsningen blir brukt

Det er alltid slik at vi oppdager feil og mangler under brukertestene. Som designer er det viktig for meg at ansatte i barnevernet opplever at jeg er åpen for alle tilbakemeldinger, slik at vi oppdager feil og mangler så tidlig som mulig. 

For å dra en sammenligning. Hvis du er på middag med noen hvor kokken har vært uheldig med maten, er det lett for at ingen tør si sannheten direkte til kokken. Rett og slett fordi det er lett å tenke at det uhøflig å gi en slik tilbakemelding. Da ender du opp med (å betale for) en dårlig mat-opplevelse. Jeg ønsker å legge opp til en åpen og gjennomsiktig kommunikasjon slik at alle kan føle at det passer seg å si i fra om det er noe vi kan gjøre for å bedre brukeropplevelsen.

Ansatte i barnevernet har ulike behov

I barnevernet har vi sprikende behov. Du har store kommuner, og du har små kommuner. Du har kompakte kommuner, og du har langstrakte kommuner splittet av fjord og fjell. I noen kommuner har man en veldig stor barnevernstjeneste, der noen jobber med undersøkelse, noen med vedtak og andre med tiltak. Mens det i mindre barnevernstjenester ofte er få eller samme person som gjør hele prosessen. Vi lager et produkt som passer din lokale barneverntjeneste, om det er en liten kommune, eller en stor kommune.

Et annet viktig poeng er tilgangsstyring. Vi lager en fagløsning hvor ansatte i barnevernet får det de trenger. En merkantil bruker som logger seg inn i Visma Flyt Barnevern skal få dekket sine behov, og en saksbehandler sine. Uten mange unødvendige og forstyrrende elementer de ikke trenger, eller skal ha adgang til.

Bred kompetanse

I et fagfelt som barnevernet er det vanskelig for meg som designer, det er nesten helt naivt å tro, at jeg kan opparbeide meg all kunnskap som en barnevernsfaglig har. Derfor er det viktig i min rolle å også lytte til andre og ha respekt for kompetansen andre sitter med. Heldigvis har vi veldig mye kompetanse internt, i tillegg til de som brukertester og pilotkommunene våre, som bidrar i veldig stor grad i utviklingen av kommune-Norges nye fagløsning for barnevernet.  

Til slutt ønsker jeg å rette en takk til alle kundene som bidrar i utviklingen av Visma Flyt Barnevern. Sammen med dere skal vi utvikle den nye generasjonen fagsystem for barnevernet.

Ønsker du å vite mer om Visma Flyt Barnevern kan du lese mer og ta kontakt med oss på våre nettsider. Der kan du også få gratis tilgang til opptak fra nettseminar vi har hatt om kommune-Norges nye fagsystem for barnevernet.

Les mer og se seminaropptak her

Mest populære