Gå til hovedsiden

Bruk riktig organisasjonsnummer i a-meldingen

Vi har tidligere skrevet om a-meldingen, som erstatter disse skjemaene fra 2015:

Forskuddsfakturering
Lover og regler – Visma Mamut
  1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015 (RF-1049 og RF-1062))
  2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)
  3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
  4. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
  5. Melding til Aa-registeret (Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret)

 

Hold orden på organisasjonsnumrene

Er foretaket ditt registrert som arbeidsgiver, har du fått tildelt to eller flere organisasjonsnumre. Det ene nummeret er det du antakelig kjenner best til, nemlig nummeret som tilhører den juridiske enheten.

Eksempel: Mitt eget foretak, Enkelt AS, har ett juridisk organisasjonsnummer, som blant annet står på fakturaer jeg sender ut fra det.

Etter som foretaket er registrert som arbeidsgiver (selv om jeg er den eneste ansatte), har det også fått tildelt et annet organisasjonsnummer, et såkalt virksomhetsnummer.

Du kan finne ut om du har slike numre ved å

  1. søke på Finn foretak/enhet hos Brønnøysundregistrene,
  2. rulle nedover på sida og
  3. klikke på «Oversikt over registrerte underenheter».

 

Ansatte knyttes til virksomhetsnummer

A-meldingen skal, ifølge Skatteinfo fra Skatteetaten, sendes inn på det juridiske organisasjonsnummeret, men de ansatte skal knyttes til virksomhetsnummeret i den virksomheten der de er ansatt.

NB! I foretak med bare én virksomhet (og det gjelder de aller fleste småforetak), kan du bruke det juridiske organisasjonsnummeret også som virksomhetsnummer.

 

Har du flere virksomheter?

Hvis du har flere virksomheter i foretaket ditt, har du ikke noe valg: Da skal hver enkelt ansatt knyttes til virksomheten der de er ansatt. Hvis en ansatt flytter fra en virksomhet til en annen, skal overflytting meldes gjennom a-meldingen.

Mest populære