Bruk av nettbaserte løsninger

Har din bedrift begynt å bruke nettbaserte løsninger ennå? Til tross for mye oppmerksomhet rundt mulighetene knyttet til nettskyen, kjøper fremdeles kun 3 av 10 norske bedrifter med minst ti ansatte skytjenester. Taller er stigende, men ennå er det mange som sitter på gjerdet. Hva er erfaringene fra bedriftene som allerede er i nettskyen?

Større selskaper tidligst ute

Ved anskaffelse av nye programvareløsninger i dag, må norske bedrifter i dag ta stilling til hvorvidt de ønsker å ta i bruk nettbaserte løsninger. Det kan variere mellom alt fra regnskapssystemer, til CRM-systemer, til prosjektstyringssystemer. Uansett finner du i dag både lokalt installerte varianter og nettbaserte løsninger.

Det er de store selskapene som ligger i front i bruk av betalte nettbaserte løsninger. Nærmere halvparten av alle foretak med over 100 ansatte kjøper skytjenester. For foretak med 10-19 ansatte er tallet kun 1 av 4. Slik ser den fulle oversikten ut for kjøp av skytjenester i norske bedrifter, ifølge Statistisk Sentralbyrå (gjelder alle næringer, eks. finansnæringen):

10-19 sysselsatte 25 %
20-49 sysselsatte 31 %
50-99 sysselsatte 35 %
100 eller flere sysselsatte 47 %

Erfaringer med nettbaserte løsninger

Erfaringene fra det mindretallet av selskaper som allerede har tatt i bruk betalte skytjenester, viser at en stor andel har oppnådd betydelige fordeler. Det kan være indikasjon på at flere burde følge etter.  

  • 3 av 4 har erfart at det bruk av skytjenester gir reduserte kostnader knyttet til IT
  • Nærmere 7 av 10 opplever at det i større eller mindre grad er lettvint og raskt å starte med tjenestene
  • Over 8 av 10 opplever økt fleksibilitet ved skalering av tjenesten i henhold til behov

Full oversikt over erfaringene får du i tabellen under:

Reduserte kostnader knyttet til IT Økt fleksibilitet ved skalering Lettvint og rask installasjon
I høy grad 11 % 25 % 29 %
Til en viss grad 32 % 42 % 39 %
I avgrenset grad 28 % 16 % 16 %
Ikke i det hele tatt 27 % 16 % 14 %

Vurderer din bedrift å begynne å benytte nettbaserte løsninger? Har dere allerede startet, men tenker på å flytte enda flere forretningssystemer opp i skyen? Med smart skyteknologi kan du i dag forenkle jobbhverdagen innenfor alt fra reiseregninger, til sending og mottak av faktura, til regnskap og økonomistyring.

(Kilde: Statistikkbanken, SSB 2014-2015)

 

About

Henrik Holte jobbet med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Henrik: