Slik fungerer det når du får bokettersyn

En dag kan du få varsel om at kemneren ønsker å kontrollere bedriften din. De ønsker å gjennomføre et bokettersyn.

Jeg har hatt flere henvendelser også fra bittesmå foretak som har fått varsel om arbeidsgiverkontroll eller bokettersyn. Dette gjelder også enkeltpersonforetak, selv om de ikke har ansatte. Ofte er det bare innehaveren som er aktiv i slike foretak, og han/hun defineres ikke som ansatt. Alle kan altså få bokettersynet på døra, uansett størrelse.

 

Pliktene ved bokettersyn

Skattemyndighetene gjennomfører bokettersyn og andre kontrolltiltak rutinemessig, eller hvis det er mistanke om ulovligheter. Den som banker på døra di, har blant annet disse pliktene:

  • Vise legitimasjon uoppfordret.
  • Gi beskjed om hva kontrollen går ut på.
  • Orientere om din opplysningsplikt og følgene av ikke å etterkomme denne.
  • Orientere om rett til å ha med et vitne.
  • Orientere om din rett til å klage på pålegg om å medvirke ved kontrollen.
  • Avgjøre hvilken periode kontrollen skal omfatte. Denne er begrenset til ti år.

NB! Du kan også klage på pålegg om å gi opplysninger eller legge fram dokumenter. En slik skriftlig eller muntlig klage må leveres innen tre virkedager.

 

Sørg for å ha orden i dokumentasjonen i tilfelle bokettersyn

Uansett: Det gjelder å ha dokumentasjonen i orden til enhver tid. Det er du som har ansvaret for at alt er i orden. Hvis du bokfører kostnader du ikke har grunnlag for, er det du/din bedrift som får svi.

NB! Selv om du bruker en ekstern autorisert regnskapsfører, er det du som har ansvaret for at regnskapsføringen skjer på riktig måte. Regnskapsføreren vil kanskje få ei ”ripe i lakken”, men de økonomiske konsekvensene er det ditt foretak som må ta.

 

Du må være til stede under et bokettersyn

Du som arbeidsgiver plikter å være til stede under et bokettersyn. Hvis det er en annen enn deg i bedriften som har ansvaret for regnskapsføringen kan det også være denne som er til stede.

 

Gi de opplysningene du blir bedt om under bokettersynet

Du har plikt til å gi kontrolløren de opplysningene vedkommende ber om, så lenge de er nødvendige for kontrollen.

 

Samme grunnprinsipp for gjelder for bokettersyn i hele landet

Det er sannsynligvis nyanseforskjeller i måten bokettersyn gjennomføres på i ulike deler av landet. Grunnprinsippene er uansett de samme.

Oslo kemnerkontor har utarbeidet denne lille brosjyren om bokettersyn og kontroll.

Mest populære