Bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) – nye regler fra 2016

Bruker du din egen bil i tjeneste for arbeidsgiver, er det helt vanlig å få betalt bilgodtgjørelse. Det er kommet nye skatteregler for utbetaling av bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse). Reglene er mer komplisert enn tidligere.

Reglene slik de var til og med 2015

I korte trekk var skattereglene slik at om man forholdt seg til satsene i statens særavtaler, kunne bilgodtgjørelsen utbetales skattefritt.

Det var, da som nå, en forutsetning at arbeidstakeren fyller ut en reiseregning som er i tråd med skattebetalingsreglene.

Nye regler for bilgodtgjørelse fra 2016

De skattefrie satsene ble allerede i 2009 løsrevet fra særavtalene i staten, men har fram til 2016 likevel vært samstemte. Fra 2016 er dette endret. De skattefrie satsene for bilgodtgjørelse er:

Til og med 10.000 km i året kr 3,80 pr km
Fra og med 10.001 km i året kr 3,45 pr km

 

Disse skattefrie satsene gjelder både for vanlige personbiler og for el-biler.

Kjøring i utlandet

For kjøring i utlandet er den skattefrie satsen kr 3,80 pr km uansett kjørelengde. Kjøring i utlandet skal heller ikke tære på 10.000 km-grensen i Norge.

Trekk- og skattepliktige overskudd

Kjøring i Norge

Dersom arbeidsgiver har avtale om å betale bilgodtgjørelse etter statens satser, vil det kunne bli et skattepliktig overskudd som angitt i tabellen nedenfor.

Antall kilometer Type godtgjørelse Statens sats pr km Skattefri sats pr km Skattepliktig overskudd pr km.
0-10000 km Norge Kr 4,10 Kr 3,80 Kr 0,30
Tromsø Kr 4,20 Kr 3,80 Kr 0,40
El bil Kr 4,20 Kr 3,80 Kr 0,40
>10000 km Norge Kr 3,45 Kr 3,45 Kr 0,00
Tromsø Kr 3,55 Kr 3,45 Kr 0,10
El bil Kr 4,20 Kr 3,45 Kr 0,75

 

Det skattepliktige overskuddet er både trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig.

Tillegg for de med arbeidssted i Tromsø

De som har arbeidssted i Tromsø har et tillegg på 10 øre pr kilometer. Dette tillegget er skattepliktig og vil øke det skattepliktige overskuddet fra 2016.

Eksempel

En ansatt er på tjenestereise. Vedkommende har sitt arbeidssted i Tromsø. Har avtale om å få betalt etter satsene i  statens særavtale. Hun har ikke kjørt over 10.000 km. Denne dagen har hun kjørt 250 km.

Hun krever:

Statens satser 250 km x 4,10 Kr 1.025
Tromsøtillegg 250 km x 0,10 Kr      25
Sum bilgodtgjørelse   Kr 1.050

 

Skattepliktig overskudd blir:

Sum bilgodtgjørelse   Kr 1.050
Skattefri  250 km x 3,80 Kr    950
Trekk- og skattepliktig bilgodtgjørelse   Kr    100

 

Andre tillegg til kjøregodtgjørelsen

De øvrige tilleggene i særavtalene kan betales skattefritt.  Dette gjelder blant annet passasjertillegg, tilhengertillegg og tillegg for kjøring på skogs- og anleggsvei.

Godtgjørelse for kjøring med andre transportmidler enn bil og el-bil er også skattefritt når man følger statens satser.

Vil du lære mer om bilgodtgjørelse?

I nettkurset Bilgodtgjørelse får du en gjennomgang av aktuelle regler. Vi går blant annet gjennom:

  • Hva du kan kreve i henhold til Statens særavtaler.
  • Når du kan betale bilgodtgjørelse uten skattetrekk.
  • Hvordan du skal fylle ut en god nok reiseregning.

Du får tilgang til kurset i 6 måneder for repetisjon og som oppslagsverk.

Bestill nettkurs

www.visma.no/lønnssystem

Tormod Johansen jobber som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobber med lønn og skatt som spesialområde. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Kontakt Tormod: