Visma-kunder er mer lønnsomme

Administrerende direktør i Visma Software, Erlend Sogn, har gjort analyser og funnet ut at bedrifter som bruker Visma er mer lønnsomme. Se ham presentere dette budskapet på sin helt spesielle måte.


Erlend har sett på 300 000 norske bedrifter og funnet ut at bedrifter som bruker Visma har markert bedre vekst og rentabilititet, og noe bedre soliditet, enn bedrifter som ikke bruker Visma.
Spørsmålet mange stiller seg: Hvorfor skal vi tro at de er lønnsomme på grunn av Visma? Kan det være slik at det bare er de bedriftene som er rike i utgangspunktet som bruker Visma?
– Jeg er ganske sikker på at de kundene vi har bygd oss opp over 15 til 20 år er et tverrsnitt av norske SMB-bedrifter, sier Erlend og fortsetter.
– En indikasjon på dette er at vi selger minst like mye av Visma sine løsninger i økonomiske nedgangstider som i oppgangstider. Bedrifter er vel så opptatt av å bli mer effektive når det går dårlig som når det går bra.

En link til 1.mai
I Norge har vi høye lønninger og korte arbeidsdager. For at man skal kunne være konkurransedyktig er man da nødt til å være effektiv. Vismas misjon er å effektivisere norsk arbeidsliv og dermed gjøre det konkurransedyktig internasjonalt. Ifølge Erlends studier har vi klart dette.
I morgen er det 1. mai. Både i USA og Norge var denne dagen opprinnelig tett forbundet med kampen om 8 timers arbeidsdag.
I Norge i dag har vi et lønningsnivå som er blant de høyeste i verden. Det betyr at vi må bruke de åtte timene veldig effektivt, slik at vi tjener mer på hver time.
– Visma er med og bidrar til at bedrifter blir mer effektive, sier Erlend.

About

Maia Håland jobbet med innholdsproduksjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Maia: