Gå til hovedsiden

Bedre skjær med regnskap i skyen

Etter en litt tung start på regnskapet med føring i regneark i Excel gikk klubben over til et automatisert regnskap i skyen. Resultatet? Kasserer og klubben har nå fått en mye enklere jobb med å holde kontroll og oversikt på økonomien, og sparer massevis av tid.

Kongsvinger Kunstløp forenklet jobben til kasserer ved å bytte til regnskap i skyen
Bedre skjær med regnskap i skyen

Kongsvinger Kunstløp (www.kongsvingerkunstlop.no) er et relativt nytt idrettslag som ble stiftet i 2014. Tom Arne Brandsegg, økonomiansvarlig i klubben, beskriver dem som “et idrettslag for alle, både store og små, som ønsker å drive med kunstløp i Glåmdalsområdet”.

Tidkrevende med regnskap i regneark

De første årene etter etableringen av Kongsvinger Kunstløp ble regnskapet håndtert i regneark i Excel. Tom Arne reflekterer rundt hvordan de løste økonomistyringen i begynnelsen: “Vi drev med låsbare regneark i Excel. Det var en tungvint løsning som var lite automatisert og svært tidkrevende”.

Noe måtte gjøres. Klubben begynte prosessen med å effektivisere regnskapet slik at de kunne bruke mindre tid på regnskap og mer tid på kunstløp. “Vi ønsket å få et mest mulig automatisert regnskap som var tidsbesparende, oversiktlig og enkelt å bruke. Målet vårt var blant annet å gjøre rollen som kasserer enklere gjennom å ha et oversiktlig og enkelt regnskapsprogram å gjøre jobben i”.

Kongsvinger Kunstløp valgte raskt å ta i bruk Visma eAccounting som regnskapsprogram, av flere årsaker. “Vår daværende kasserer hadde allerede kjennskap og positive erfaringer med Visma eAccounting. Da Norges Idrettsforbund også anbefalte Visma eAccounting var valget enkelt”, forklarer Tom Arne.

“Alt samlet i regnskap i skyen er genialt!”

Siden Kongsvinger Kunstløp gikk over fra å føre regnskapet i regneark til Visma eAccounting har de fått en langt enklere jobb med å holde kontroll på økonomien. De trekker spesielt fram enkelheten i å samle inn bilag elektronisk ved hjelp av Visma Scanner som en nyttig funksjon. “Det er alltid en utfordring i et idrettslag å holde kontroll på alle kvitteringer og bilag. Visma Scanner-appen gjør dette svært enkelt for oss”, påpeker Tom Arne.

Klubben har også virkelig fått kjenne på fordelene ved å ha et skybasert regnskapsprogram. “Alt samlet i skyen er genialt! Da kan vi utføre fakturering og bokføring nær sagt hvor som helst. I tillegg er det enkelt å vise fram status på økonomien i laget under styremøtet”, avslutter Tom Arne entusiastisk.

Kan Visma eAccounting være noe for ditt idrettslag? Les mer om Visma eAccounting for idrettslag.

Mest populære