Be kundene snakke stygt om deg

– identifiser misfornøyde kunder før de forsvinner!

– ”Alle” vet at det koster mer å skaffe nye kunder enn å beholde og videreutvikle de du har. Men har du en målrettet plan for å ta vare på de kundene du har? Og har du et system for hvordan bedriften jobber strukturert med de såkalte ”røde kundene”? Hvis ikke, er det på tide å få kundene i tale og informasjonen satt i system.

Tre skritt i et godt dialogprogram   

  1. Finn ut hvorfor du ønsker snakke med kundene dine før du setter i gang. Plukk ut de kriteriene du vet, eller antar, er drivere for at de velger deg som leverandør, og snakk med kundene om disse temaene.
  2. Etabler en åpen dialog, helst på telefon, slik at du kan lære av innspillene kundene kommer med. Denne læringen er nyttig input til videreutvikling av markedsplanen din og eventuelle produktstrategier.
  3. Ha et system for oppfølging av røde kunder. Dere må ta tak i kundeforholdet med en gang, og søke å forbedre det. Ikke ta kontakt med kundene dine hvis du ikke har intensjoner om å gjøre noe med det.