Gå til hovedsiden

Barnevernansatt? Få grunnleggende innføring i juss!

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi barn og familier som trenger det nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere en noen gang. Hvordan kan du som jobber i barnevernet effektivt øke din kompetanse?

Hender som holder sammen

Hvorfor er juridisk kompetanse viktig?

Lover og regler legger rammene for alt barnevernsarbeid du gjør i det daglige. Læren om hvordan vi løser juridiske problemstillinger kalles for rettskildelære. Det betyr at det er en egen metode for hvordan vi går frem for å finne svar på juridiske spørsmål. Metoden brukes av alle jurister, advokater og dommere – og er også noe du kan lære! De siste årene har det vært et sterkt fokus på behovet for juridisk kompetanse i barnevernstjenesten. For å imøtekomme dette behovet har vi laget et kurs som vil gi deg en grunnleggende forståelse av jussens betydning for barnevernets arbeid.

Temaer i kurset er

  • Rettstat og rettssikkerhet
  • Forvaltningen av barnevernretten
  • Prosess
  • De viktigste prinsippene i barnevernretten
  • Rettskilder
  • Juridisk metode
  • Barnevern og menneskerettigheter

Vi har fokusert en del på menneskerettighetene i kurset. Barneverntjenestens arbeid handler i stor grad om avveining mellom ulike menneskerettigheter. På den ene siden foreldre og barns rett til familieliv og opprettholdelse av familierelasjoner, og på den andre siden barns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. Disse avveiningene er aldri enkle.

Vårt ønske er at med økt juridisk kompetanse vil du oppleve mer trygghet i jobben. God forståelse av jussen i barnevernssaker er også avgjørende for å ivareta rettssikkerheten til barn og foreldre og for å treffe gode avgjørelser til barnets beste.

Sjekk ut kurset gratis og uforpliktende

Opprett prøvebruker

Mest populære